Lidé a jejich kompetence v řízení rizik (3. díl)


			Lidé a jejich kompetence v řízení rizik (3. díl)
9.3.2011 Rizika

V minulých dílech jsme si vysvětlili, kdo je ve společnosti odpovědný za řízení rizik. Kupodivu odpovědnost spočívá na představenstvu a dále přechází po linii řízení přes jednoltivé liniové manažery až k jednotlivým pracovníků.


Tím se postupně dostáváme k pozici risk manažera (často CRO – Chief Risk Officer), jeho roli a odpovědnosti v organizační struktuře společnosti.

Z dalšího textu bude zřejmé, že risk manažer není tím, kdo ve skutečnosti rizika řídí – tuto činnost jsme již přiřadili jednotlivým organizačním útvarům a jednotlivcům. Je to někdo, kdo aktivně napomáhá formování procesu risk managementu napříč celou společností a jeho zařazení ve struktuře společnosti mu umožňuje přímý přístup k představenstvu a vrcholovému vedení.


Jaké jsou úlohy risk manažera?

Mezi jiným napomáhá představenstvu formulovat strategii RM a rizikový apetit; buduje firemní kulturu společnosti směrem k RM včetně vzdělávání; připravuje firemní postupy pro RM a struktury pro organizační jednotky a je jim nápomocen při realizaci.

Připravuje a reviduje formální proces RM; koordinuje veškeré RM aktivity ve společnosti, integruje rizika napříč organizací, hodnotí jejich propojení, doporučuje opatření; podporuje rozvoj procesu reakcí na rizika včetně formulací krizových řešení; připravuje reporting pro představenstvo a stakeholdery, atd., atd.

Jak vidět, není toho nijak málo.


Co ovlivňuje práci risk manažera

Práci risk manažera ovlivňuje celá řada faktorů, které můžeme rozdělit do několika hlavních skupin:

  • pohled vrcholového vedení (zařazení RM úseku, jasné vymezení pravomocí RM, úroveň znalostí RM, úroveň podpory, přístup RM k vrcholovému vedení)

  • externí vlivy, zkušenosti od jiných organizací, corporate governance, požadavky na reporting RM)

  • druh podnikání, výroby nebo činnosti, velikost organizace, stupeň decentralizace, organizační kultura

  • vývoj organizace (předchozí zkušenosti s RM, rychlost rozvoje, rizikový apetit a tolerance, rychlost akvizic nebo organického růstu apod.)

  • charakteristiky odboru RM (původ odboru RM, očekávání managementu – zkušenosti RM, kvalita osob, dostupné zdroje – finanční, lidské).


Kvalitní risk manažer musí pro svoji práci v sobě kombinovat celou řadu schopností, které prakticky žádná jiná pozice v rámci organizační struktury nepotřebuje. Jeho význam v posledních letech velice stoupá pravidelně se usídluje mezi vrcholovým vedením společnosti. Následující schéma demonstruje tyto nároky:KONCEPČNÍ SCHOPNOSTIPlánování

Organizační schopnosti

Rozhodovací schopnosti

Manažerský proces

Etické chování

Organizační architektura

Strategické myšlení
ZÁKLADNÍ

KOMPETENČNÍ DOVEDNOSTI


Osobní

Vztahové

Odborné


TECHNICKÉ

ZNALOSTIProces risk managementu

Analýza a kontrola rizik

Financování rizik

Projektový management

Znalosti pojištění

Informační systémy RM

Vztahy s externími stakeholdery

Účetnictví a finanční výkazy

RIMS – Core Competency Model


Vladimír Pulchart

pokračování příště

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články