Lloyd´s: V globálním světě rizika rostou


			Lloyd´s: V globálním světě rizika rostou
7.2.2013 Rizika

Svět ohrožují rizika z oblasti životního prostředí a sociální problémy, související s přetrvávající nízkou výkonností ekonomik. Neustálé šoky, způsobené propojeným ekonomickým systémem a přírodními katastrofami, by ve svém důsledku mohly vyvolat bouři, která otestuje naši odolnost, varuje letošní zpráva Světového ekonomického fóra.

Ve svém projevu na zasedání Světového ekonomického fóra konstatoval John Drzik, generální ředitel Oliver Wyman Group: "Jsme ohroženi dvěma bouřemi: - ekologickou a ekonomickou. Pokud nedisponujeme finančními zdroji, potřebnými ke zmírnění narůstajících rizik způsobených řáděním živlů, mohla by být ohrožena globální prosperita budoucích generací."

Zpráva s názvem "Globální rizika 2013" byla vytvořena ve spolupráci s odborníky z pojišťovnictví. Zdůrazňuje rozdíly v příjmech, k nimž dochází v některých zemích, kde navíc dochází k dramatickému nárůstu vládního dluhu. Jde o dvě nejrozšířenější rizika.

Na průzkumu se podílelo více než 1000 odborníků. Zpráva odráží celkově pesimističtější výhled pro příštích 10 let, než tomu bylo v předchozích letech.

Nepřizpůsobení se změně klimatu a stoupající emise skleníkových plynů patří mezi globální rizika, která se s největší pravděpodobností projeví do deseti let. Souvisí s nimi krize, způsobená nedostatkem pitné vody a potravin. Na obě rizika upozorňují také zvláštní analýzy Lloyd´s s názvy "Globální nedostatek vody" a "Změna klimatu a bezpečnost". Analýza poukazuje i na nepředvídatelné negativní důsledky regulace (jde o předpisy, které nedosahují požadovaného účinku a místo toho negativně ovlivní pojišťovnictví, kapitálové toky a konkurenci na trhu).

Poprvé v letošním roce zpráva o globálních rizicích upozorňuje na rizika kybernetického prostoru. Popisuje scénář, kde se internet může stát zdrojem paniky, která má vážné geopolitické důsledky. Virové šíření informací, ať už úmyslné nebo neúmyslné, je přirovnáváno ke skutečnému případu, kdy v přeplněném divadle někdo začne křičet: Hoří!

Sociální média by společně se spotřebiteli měla najít způsob, jak snížit riziko možných „digitálních požárů“.

Zpráva rovněž upozorňuje na rizika, hrozící lidskému lidské zdraví. Lékařské úspěchy minulého století vytvořily v lidech falešný pocit bezpečí. Zpráva nastoluje otázku, co by se stalo, kdyby žádná antibiotika v současné době nebyla účinná proti novým zmutovaným bakteriím, což by mohlo vést k pandemii...

"Lidé mají stále tendenci dívat se na rizika očima ekonomů, politiků nebo vědců," řekl Axel Lehman, ředitel pro řízení rizik Zurich Insurance a dodal: "Je potřeba, aby se na rizika dívali společně a komplexně.“

Lloyd´s

Zdroj: Lloyd´s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS