Malé a střední firmy dobývají svět, podceňují přitom rizika


			Malé a střední firmy dobývají svět, podceňují přitom rizika
20.9.2013 Rizika

Malé a střední podniky (MSP) se významnou měrou podílejí na celkovém českém exportu. Jen v loňském roce přesáhl jejich podíl na celkovém vývozu 53 %. Z výzkumu pro Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), na kterém se podílela AMSP ČR, vyplynulo, že 60 % exportérů z řad MSP vyváží alespoň do jedné oblasti mimo Evropskou unii. Jen 18 % z nich ale pojišťuje své pohledávky (faktury). Podle předsedy představenstva AMSP ČR Karla Havlíčka „jde o varovně nízké číslo, které se může v době krize firmám vymstít. Je zřejmé, že firmy věří svým zákazníkům, případně šetří náklady na pojistném."

MSP přitom vyvážejí do zemí, kde je zvýšené komerční i politické riziko. Podle Karla Havlíčka je patrné, že „MSP pracují spíše v operativním exportu a že mají tendenci podceňovat strategická rizika. Tento přístup může dlouhodobě vycházet, nicméně selhání jednoho klíčového nezajištěného odběratele může kapitálově slabou firmu zásadně ohrozit.“

Exportní garanční a pojišťovací společnost v posledních 5 letech průměrně ročně pojistila obchodní případy 36 malých a středních podniků. Celkový objem pojištěných smluv se pohybuje na úrovni 1–2,4 % celkových ročních objemů pojištění. Většinu exportérů, kteří využívají úvěrové pojištění, pojistily komerční pojišťovny. To je podle generálního ředitele EGAP Jana Procházky v pořádku, EGAP je tu totiž především od toho, aby pojistil rizika, která komerční pojišťovny ze své povahy nepojistí.

Podle výsledků výzkumu jsou exportéři z řad MSP přesvědčeni, že pojištění exportu nepotřebují, je podle nich nákladné a administrativně náročné, určené především velkým firmám. EGAP přitom podle jména znají ¾ firem, produkty této společnosti ale bohužel nezná více než polovina exportujících malých a středních firem.

EGAP

Zdroj: EGAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

SME podceňuje význam řízení rizik obecně

vpulchart,  23. 9. 2013

Bohužel právě v segmentu SME se často setkáváme s podceňováním významu řízení rizik (a sem patří i pojištění jako nástroj transferu rizika). Jeto nejen pojištění exportu či politických rizik - jakoby příklady poslední doby nebyly dostatečné - ale obecně i pojištění majetku, přerušení provozu a další.

RSS

Související články