Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy


			Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy
7.4.2011 Rizika

V České republice ještě donedávna chyběl profesionální návod na to, jak se má vypracovat riziková zpráva. Jejím cílem je podat informaci o rizicích, plynoucích z existence majetku a činnosti hospodářského subjektu. Na jejím základě stanoví upisovatel s ohledem na popsanou rizikovou situaci sazbu pojistného. Bez rizikové zprávy se nemůže obejít žádný makléřský obchod většího rozsahu.

Vznikal tak začarovaný kruh, který zdánlivě neměl řešení. Východisko nyní nabízí knížka Jiřího Janaty s názvem Metodika přípravy rizikové zprávy pro pojistné trhy.

Makléř zpracovává dva základní dokumenty, které mají značný význam pro další průběh řízení:

  1. je to nejprve již zmíněná riziková zpráva, věnovaná přehledu veškerého nebo alespoň nejvýznamnějšího majetku  a z něho vyplývajícímu popisu rizik.
  2. Na ni pak navazuje pojistný program, který soustřeďuje veškerá pojištěná rizika, pojistné částky, spoluúčasti, popřípadě další podmínky.

Upisovatelé k vybraným pojistným nebezpečím v programu doplní sazby, s nimiž se snaží uspět při výběrovém řízení. Makléř provádí rozbory jednotlivých návrhů a jejich hodnocení. Výběr optimální varianty probíhá v úzké spolupráci mezi ním a klientem. Konečné rozhodnutí zůstává v rukou klienta. Přitom je nutné respektovat skutečnost, že pojištění je komplexní úloha, při níž jsou cenové otázky významným, nikoli však jediným kritériem. Je potřeba nalézt přijatelný kompromis mezi cenou a rozsahem pojistné ochrany. Schválený pojistný program slouží jako podklad pro vypracování smlouvy.

Kniha Jiřího Janaty vychází z rozboru rizik, rozdělených do dvou hlavních skupin, a sice na případy, vyvolané přírodními silami a přímým působením člověka. Autor věří, že tato publikace se stane jedním z podkladů pro jednotný formát rizikové zprávy, který, jak jsme již uvedli, na českém trhu dlouhá léta chyběl.

Součástí knihy jsou rovněž praktické příklady rizikových zpráv (jména firem i osob jsou sice smyšlená, ale příklady jsou zpracovány profesionálně). Není divu, Jiří Janata jich za svůj život zpracoval přes 600! Kniha může dobře posloužit nejen upisovatelům a rizikovým inženýrům, ale je zajímavá pro všechny, kteří se zabývají pojištěním majetku včetně těch, kteří jejich služby využívají.

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články