Otrávení metanolem dostanou od pojišťoven pojistné plnění


			Otrávení metanolem dostanou od pojišťoven pojistné plnění
1.10.2012 Rizika

Postižení, kteří popíjeli na své zdraví otráveným alkoholem a o zdraví téměř přišli, mají šanci dostat od pojišťoven odškodnění v podobě pojistného plnění. Tedy pokud šlo skutečně o náhodnou událost. Dotyčný si nesměl přivodit škody na zdraví úmyslně a musel být přesvědčen o tom, že alkohol, který pije, je zcela nezávadný.

A druhá podmínka: postižený musel samozřejmě mít uzavřené pojištění – životní, nebo úrazové.

Pokud tedy takový člověk oslepl nebo bude mít následky na celý život, má šanci dostat od pojišťovny pojistné plnění. Výše plnění bude záviset na tom, jaké škody na zdraví dotyčný po požití metanolu utrpěl.

Allianz pojišťovna by takovou pojistnou událost ze životního pojištění zaplatila. Představa, že by si to někdo vzal úmyslně, je totiž vyloučená, takže ztrátu zraku, ztrátu výdělku i smrt bychom po ukončení šetření likvidovali jako pojistnou událost, jejíž příčinou byla otrava. Dokonce bychom to mohli zaplatit už z úrazové pojistky, vysvětlil Václav Bálek z pojišťovny Allianz.

„Požití alkoholu, který obsahuje metanol, však musí být prokazatelně nevědomé,“ zdůraznil Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Prokázat „nevědomost“ proto, aby pojišťovna uhradila následky otravy metanolem, bude možné samozřejmě jen ve spolupráci s lékaři, kteří postiženého přijali do nemocničního ošetření. Pojišťovna si určitě vyžádá lékařskou zprávu z prvního ošetření, zprávu o rozboru, kterým se prokázalo, že obsahuje jedovatou látku, propouštěcí zprávu z nemocnice i policejní protokol.

Tomáš Zavoral zdůraznil, že všechny zdroje tělesného poškození nebo smrti - mají-li být pojistnou událostí v úrazovém pojištění - musí mít především společný charakteristický rys nahodilosti, tj. musí být neočekávané na vůli pojištěného nezávislé, úmyslně nepřirozené. Pokud je tedy mimo jiné splněna i tato podmínka, vznikne nárok na pojistné plnění, a to: za dobu nezbytného léčení úrazu, za dny hospitalizace následkem úrazu, za trvalé následky úrazu, za trvalou invaliditu následkem úrazu nebo za smrt následkem úrazu.

Výplatu pojistného plnění za úmrtí z životního pojištění lze provést z následujících pojistných smluv:

  • pojištění pro případ smrti, 
  • pojištění pro případ smrti nebo dožití smlouvy.

V souvislosti s následky otravy může dojít i ke vzniku nároku na plnění z pojištění závažných onemocnění nebo z pojištění pro případ invalidity.

„Kauza „otrava metanolem“ je svými rysy zcela nestandardní situací a stejně jako každá pojistná událost je také jedinečná. Řešili bychom tedy každý případ individuálně s komplexním posouzením všech zjištěných okolností a údajů (např. okolnosti vzniku poškození, údaje v lékařských zprávách, údaje ve zprávě policie)“, uzavřel Zavoral.

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS