Počet úrazů v práci v ČR roste, na vině jsou úspory firem


			Počet úrazů v práci v ČR roste, na vině jsou úspory firem
25.6.2013 Rizika

Počet úrazů v zaměstnání v letošním roce vzrostl. Zatímco loni v období leden až květen bylo evidováno na 16 131 pracovních úrazů. Letos se jedná o výrazný nárůst na 18 280 úrazů, tedy o 13,3 %. Vyplývá to ze statistik Státního úřadu inspekce práce. Kde bývá nejčastěji problém? Firmy kvůli špatné ekonomické situaci šetří a zanedbávají BOZP (tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

„Přes zvýšený počet kontrol ze strany inspekce práce v praxi registrujeme u některých firem pokles vědomí odpovědnosti za stav BOZP, což má za důsledek zvýšení úrazovosti. Příčinou může být ekonomický tlak na firmy a jejich hledání úspor. BOZP, bohužel, bývá často první na ráně,“ upozornil Milan Pavelčík z inspekční společnosti Bureau Veritas, která se bezpečností práce zabývá po celém světě.

Statistika Státního úřadu inspekce práce je překvapivá, protože z dlouhodobého hlediska byla v posledních letech co do počtu úrazů zaznamenána sestupná tendence. Zatímco v roce 2006 bylo evidováno 68 062 pracovních úrazů, o pět let později to již bylo jen 42 272 úrazů. V loňském roce se toto číslo snížilo o další dva tisíce na 40 205. Nicméně letošní údaje prozatím naznačují konec poklesu a nárůst zraněných při výkonu práce.

Pozitivní zprávou je, že počet smrtelných úrazů se v období leden až květen proti loňskému roku nepatrně snížil a to ze 42 na 39. Stejně je tomu se závažnými úrazy, tedy těmi, kvůli kterým byl zaměstnanec hospitalizován více než pět dní. Jejich počet se proti loňsku snížil z 552 na 518. Naopak výrazný nárůst je patrný u úrazů vyžadující pracovní neschopnost delší než tři dny, a to z loňských 15 537 na letošních 17 723.

Úrazové pojištění zaměstnanců obhospodařují v České republice dvě pojišťovny: Česká pojišťovna a Kooperativa. Ministerstvo financí tento stav zdůvodňuje skutečností, že v době hledání pojišťoven, které by tyto služby pro stát plnily, jiný výběr neexistoval. V současné době je připraven ke schválení nový zákonný předpis, který by umožnil, že by smlouvy mohly uzavírat i další pojišťovny.

Základním principem nové právní úpravy úrazového pojištění zaměstnanců je, že bude koncipováno jako soukromé, založené na pojistné smlouvě. Pojistnou smlouvu bude povinen uzavřít každý zaměstnavatel a tuto povinnost plnit po celou dobu, po kterou bude zaměstnávat aspoň jednoho zaměstnance. Webovým stránkám oPojištění.cz to sdělili náměstek ministra financí Ing. Radek Urban a PhDr. Vladimír Přikryl.

Zákon zachová současný systém náhrady újmy (škody) způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to jak pokud jde o majetkové škody, tak o nemajetkové újmy (vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění a duševní útrapy). Zákon má stanovit minimální limit pojistného plnění ve výši 35 miliónů korun.

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články