Podnikový risk management začíná být stále populárnější


			Podnikový risk management začíná být stále populárnější
18.2.2011 Rizika

Podnikový risk management (Enterprice risk management - ERM) začíná být mezi finančními institucemi stále oblíbenější. Potvrdil to výzkum, který zveřejnila tento týden společnost Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.

V rámci loňského výzkumu s názvem "Směřování v měnícím se světě" společnost Deloitte zjistila, že 52 % finančních institucí již systém ERM zavedla v minulosti, dalších 27 % jej implementovalo teď.

V roce 2008 uvedlo 36 % dotazovaných firem, že systém ERM již zavedlo a dalších 23 % na jeho zavádění pracovalo.

ERM zajišťuje krytí některých druhů rizik. Například 98 % respondentů odpovědělo v rámci výzkumu, že prostřednictvím ERM pojistili operační rizika, 96 % pojistilo úvěrová rizika a 93 % tržní rizika. Vzrostl zájem i o krytí rizika likvidity. Toto riziko si pojistilo v roce 2010 prostřednictvím speciálních programů 92 % oslovených manažerů, dalších 82 % rozhodlo o pojistném krytí již v předcházejícím roce.

Výzkum rovněž odhalil, že plných 85 % manažerů, kteří jsou ve vedení společnosti, je přesvědčeno, že náklady, spojené s investováním do firemního risk managementu jsou nižší, než hodnoty, které dokážou tito lidé firmě uchránit.

Tato zpráva vznikla na základě odpovědí 131 finančních institucí z celého světa, včetně bank, pojišťoven a správců firemního majetku.

Business Insurance

Zdroj: Business Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS