Pojištění pro případ rebelií – jen za individuálních podmínek


			Pojištění pro případ rebelií – jen za individuálních podmínek
16.8.2011 Rizika

České pojišťovny nekryjí škody, způsobené veřejným násilím a rabováním. Rebelie či jiné násilné jednání jsou vyloučeny ze základního pojistného krytí, shoduje se většina tiskových mluvčích pojišťoven. „V případě zájmu klienta o pojištění, které bude krýt i takové škody, jsme připraveni nabídnout optimální řešení v rámci pojistné smlouvy za individuálních podmínek,“ uvedla tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Svobodová.

Jak konstatovala Dagmar Koutská z pojišťovny Allianz, v občanském majetkovém pojištění se zvláštní připojištění nenabízí. Pojištění nemovitosti se řídí obecnými výlukami, do nichž patří občanské nepokoje, válečné konflikty, terorismus... “Faktem je, že o takovou možnost připojištění ani nejeví klienti zájem, v minulosti to bylo pouze v ojedinělých případech v době, kdy tu byl summit NATO nebo zasedání MMF, a očekávaly se demonstrace. Od té doby a ani nyní, v souvislosti s nepokoji ve Velké Británii, nebyl takový požadavek zaznamenán. Podobně je to také v pojištění malých a středních podnikatelů,” uvedla Koutská.

Podle tiskové mluvčí pojišťovny UNIQA Evy Svobodové jde především o definování konkrétní události – zda už spadá pod nepokoje, občanskou válku, teroristický útok, nebo se stále jedná “jen” o riziko vandalismu.

“Zatímco vandalismus je standardně krytý, ostatní rizika (většinou politicky motivované aktivity na škody širšího rozsahu) jsou zpravidla v základních verzích majetkového pojištění vyloučeny a mohou být pojištěny jen zvlášť na speciální doložku,” uzavírá Svobodová.

Krytí proti těmto nebezpečím není součástí standardní nabídky u ČSOB Pojišťovny ani v pojištění majetku občanů, ani v pojištění podnikatelských rizik. “Požadavky na toto ujednání jsou relativně málo časté, objevují se spíše od větších firem a společností, které jsou vlastněny zahraničními subjekty. Samotnou kategorii jsou exponované objekty, jako např. zlatnictví v centru Prahy apod., kde je tento požadavek takřka pravidlem. Velký zájem jsme zaznamenali před lety v době konání zasedání MMF v Praze, vysvětluje Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Přesto existují výjimky – stálí a velmi dobří klienti. “V případě, že se jedná o stálého klienta z oblasti podnikatelských rizik, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, tak toto ujednání umíme nabídnout,” uzavírá Milata.

Zájem o takové pojištění není velký

“Zájem o pojištění vyvstane většinou pouze v souvislosti s nějakou mezinárodní akcí konanou v České republice, u které se nepokoje předpokládají. Naposledy se před několika lety jednalo např. o zasedání NATO nebo zasedání Mezinárodního měnového fondu. V případě těchto událostí máme se sjednáním podobně speciálních pojistných smluv zkušenosti - obvykle šlo o dopojištění do stávajících smluv,” vysvětlil Jan Marek z odboru komunikace České pojišťovny.

Stejného názoru jsou i zástupci ostatních pojišťoven.

“Co se týká ceny, tak ta je vždy úměrná závažnosti akce, která se má konat a dále maximálnímu limitu plnění, který si klient přeje sjednat,” uvádí Jan Marek a dodává: “V ostatních případech může být toto pojištění součástí smluv u nadnárodních společností, kde zahraniční majitel požaduje stejný rozsah krytí, jako má v ostatních zemích, i když u nás je zatím riziko škod z těchto nepokojů minimální.”

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články