Rizikové prohlídky z pohledu zákazníka


			Rizikové prohlídky z pohledu zákazníka
15.4.2011 Rizika

Před nedávnem jsme se věnovali tomu, jak by měla vypadat riziková zpráva. Dnes informace doplníme tím, jak probíhá riziková prohlídka - právě na jejím základě totiž vzniká riziková zpráva. O rizikové prohlídce z pohledu zákazníka hovořil na konferenci Asociace specialistů pojištění a řízení rizik České republiky (ASPAR CZ) Ing. Jakub Šebek ze společnosti MARSH.

"Prohlídku provádí pojišťovna. Výsledná zpráva by měla popisovat stav podniku v době, kdy se prohlídka konala. Měla by obsahovat mapy, plány i fotografie. V upisovací zprávě by měla být uvedena i hodnota majetku a opatření ke zlepšení rizikového stavu," konstatoval Šebek.

Pojišťovna si může stanovit podmínky pro zlepšení současného stavu a může navrhnout úpravu pojistného.


Užitečná doporučení

Pojišťovna ani makléř nepatří mezi státní orgány, kteří by ukládali firmě jakékoliv sankce. Mohou však stanovit určitá opatření, aby byla splněna upisovací kritéria."

Tato doporučení patří mezi pomocné prostředky pro řízení rizik," dodal Šebek s tím, že klient by měl na tato doporučení reagovat.


Požadavky pojišťovny a vlastníka

Požadavky vlastníka se mohou lišit od požadavků pojišťovny.

Někdy může mít vyšší požadavky na ochranu majetku vlastník, jindy to může být přesně opačně: požadavky pojišťoven jsou přísnější, než nároky vlastníka.


Délka rizikové prohlídky

Délka prohlídky závisí vždy na velikosti provozu.

U průmyslového areálu trvá zhruba čtyři až pět hodin, u takového provozu, jako je rafinérie, to může být i několik dní," uvedl Šebek.

Diskutuje se se specialisty uvnitř firmy na téma, jak budou vypadat doporučení pro snížení možných rizik.

Pojišťovna chce znát historii areálu, veškeré minulé rekonstrukce, počet zaměstnanců, na kolik směn pracují, co se v podniku vyrábí, jak se výrobky skladují. Důležité je, zda se při výrobě používají jedy, jak se nakládá s odpady, kdo patří mezi dodavatele, kdo mezi odběratele.

Samozřejmě velmi důležité je, jak vypadá požární zařízení a jak daleko jsou hasiči.

A také další rizika: potenciální nebezpečí jako je například povodeň nebo záplava.

Samostatnou kapitolou je ochrana majetku. Preferovány jsou automatické hasicí systémy (sprinklery).

"Někdy firmy tvrdí: máme EPS (elekrická požární signalizace) a hasiči jsou tady za tři minuty... Skutečnost ale může vypadat úplně jinak: automatický hlásič oznámí požár, obsluha si to ale nejprve musí ověřit a teprve potom volá hasiče. Ti sice přijedou teoreticky za tři minuty, ale než vyndají hadice, dohromady to všechno může trvat kliidně 20 minut a hasiči už mnohdy nemají co hasit," vysvětlil Šebek.


Zahraničí je opatrné

Poněkud rozdílný přístup mají zahraniční pojišťovny.

Zahraniční rizikoví inženýři chtějí mnohem víc podrobností a obvykle testují hasicí zařízení.

Prohlídky díky tomu trvají mnohem déle.


Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články