Swiss Re: Majetkové škody vyvolané suchem půdy porostou


			Swiss Re: Majetkové škody vyvolané suchem půdy porostou
18.7.2011 Rizika

Evropa je svědkem dramatického zvyšování majetkových škod v důsledku poklesu půdy. Změna klimatu by mohla tato rizika ještě zvýšit, uvádí Swiss Re. Nový model vyvinutý Swiss Re a švýcarským federálním institutem technologie (ETH Zürich), naznačují, že pokles půdy se bude v Evropě zhoršovat a šířit, v některých oblastech bude možné pozorovat více než 50% nárůst ztrát.

Proč tomu tak je? Dlouhotrvající sucha, jak je v poslední době pozorujeme v některých částech Evropy, mohou způsobit, že se země začne propadat do té míry, až se objeví praskliny v zemi. To narušuje základy domů, mostů, továren a dalších staveb. V nejhorším případě může dojít k tomu, že celá stavba spadne. Změna klimatu bude tato rizika zvyšovat vzhledem k rostoucím průměrným teplotám a nepravidelným srážkám, které budou dál měnit půdní podmínky.

„Riziko poklesu půdy se nejen zvyšuje, ale šíří se i do dalších oblastí v Evropě," tvrdí Matt Weber, vedoucí oddělení majetku Swiss Re.

Evropské majetkové pojišťovny čelí významným potenciálním ztrátám v důsledku poklesu půdy, uvádí Swiss Re ve své nejnovější publikaci s názvem "Skrytá rizika změny klimatu: zvýšení škod na majetku vlivem sucha a poklesu půdy". V samotné Francii tyto ztráty vzrostly v posledních dvou desetiletích o více než 50 %. V postižených oblastech přijdou v průměru na 340 milionů eur ročně.

Pro lepší kvantifikaci a stanovení přiměřené ceny rizika, spojeného s poklesem půdy, vytvořili výzkumní pracovníci Swiss Re a ETH v Curychu nový model ztrát. Ten v sobě spojuje znalosti odborníků Swiss Re pokud jde o modelování přírodních katastrof a údajů, které shromáždil Institute for Atmospheric and Climate Science se sídlem v Curychu.

Jak ukazuje model, velké části Evropy budou v budoucnosti trpět sporadickými srážkami a sušší půdou a tyto oblasti se proto budou potýkat s většími ztrátami z poklesu půdy. V některých oblastech se očekává v období 2021 - 2040 zvýšení ztrát o více než 50 % v porovnání s dneškem.

"Snaha řídit rizika poklesu půdy jsou nejúčinnější, když jsou součástí širší strategie přizpůsobení se změně klimatu, která bere v úvahu dlouhodobé dopady změn klimatu a zapojuje více subjektů do nalezení správného řešení," říká David Bresch, vedoucí udržitelného rozvoje a politických rizik u Swiss Re.

Swiss Re

 

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články