Swiss Re: Nízká propojištěnost na riziko zemětřesení


			Swiss Re: Nízká propojištěnost na riziko zemětřesení
23.1.2012 Rizika

Ze studie Swiss Re vyplývá, že ve většině zemí světa stále panuje podpojištění na riziko zemětřesení. Podpojištění je často způsobeno malým uvědomováním si nebezpečí v oblastech náchylných k zemětřesení. Modely by měly více brát v potaz faktory druhotných ztrát a měly by také být přehlednější.

Podle poslední studie Swiss RE Group mělo několik velkých zemětřesení v minulých dvou letech za následek velký počet mrtvých a zraněných a způsobilo rozsáhlé škody na majetku. Dopad těchto katastrofálních zemětřesení na společnost byl v souhrnu obrovský. Seizmické události způsobily v letech 2010 až 2011 v souhrnu ztráty, přesahující 276 mld. USD. I přes tento fakt zůstávají země, ohrožené zemětřesením, podpojištěné.

Lucia Bevere ze společnosti Swiss Re Economic Research & Consulting a spoluautorka výše zmíněné studie k tomu dodává: „Pojišťovnictví hraje klíčovou roli ve financování obnovy zemí, postižených katastrofou. Zatímco pojištění nemůže nahradit ztracené životy, vhodné pojištění a další mechanismy, přenášející riziko na třetí osobu, mohou významně uspíšit proces obnovy.“ Příspěvky sektoru pojišťovnictví na rekonstrukci se však v jednotlivých zemích dramaticky liší.

Pojišťovnictví bude platit odhadem 80 % z celkových nákladů zemětřesení na Novém Zélandu z února 2011, ale jen o něco víc než 17 % nákladů na katastrofální zemětřesení v Japonsku z března 2011. Propojištěnost na riziko zemětřesení je totiž na Novém Zélandu vyšší než v Japonsku. Tam je velmi nízká, zejména pokud jde o majetek podnikatelů.

 

Tabulka 1: Poslední velká zemětřesení ve světě

Datum

Země

ekonomická ztráta v mld. USD

ekonomická ztráta jako % z HDP

pojištěné ztráty v mld. USD

podíl ztrát uhrazených pojišťovnami

11. 3. 2011

Japonsko

210-300

3,8 %-5,4 %

35

12 %-17 %

27. 2. 2010

Chile

30

18,60 %

8

27,00 %

22. 2. 2011

Nový Zéland

15

10,00 %

12

80,00 %

12. 1. 2010

Haiti

8

121,00 %

0,1

1,00 %

4. 9. 2010

Nový Zéland

6

5,30 %

5

81,00 %

6. 4. 2009

Itálie

4

0,20 %

0,5

14,00 %

23. 10. 2011

Turecko

0,75

0,10 %

0,03

4,00 %

4. 4. 2010

Mexiko

0,95

0,09 %

0,2

21,00 %

Zdroj: Swiss Re

 

Celkové pojistné krytí pro případ zemětřesení je dosud velmi nízké, platí to dokonce i pro průmyslově rozvinuté země, ohrožené rizikem zemětřesení. Malá propojištěnost svědčí o nízkém vnímání rizika. Bevere dodává: „Malá frekvence zemětřesení ve srovnání s dalšími přírodními katastrofami způsobuje, že vnímání rizika zemětřesení je nižší, než by ve skutečnosti mělo být, a to dokonce v oblastech, kde se již zemětřesení s fatálními následky v minulosti objevilo, jako například v Kalifornii.“

Bez pojistného krytí musí přijít náprava škod ze státního rozpočtu a tedy ji nakonec zaplatí daňoví poplatníci.

 

Tabulka 2: Propojištěnost, pojistné jako % z HDP

Země

neživotní

majetkové

komerční majetek

majetek

fyzických osob

komerční

majetek-zemětřesení

bytový majetek- zemětřesení

Chile

1,61 %

0,51 %

0,46 %

0,05 %

0,25 %

0,03 %

Nový Zéland

6,09 %

0,83 %

0,35 %

0,48 %

0,09 %

0,07 %

Kalifornie

2,89 %

0,80 %

0,44 %

0,36 %

0,03 %

0,05 %

mexiko

0,89 %

0,18 %

0,16 %

0,02 %

0,08 %

0,01 %

Japonsko

2,11 %

0,26 %

0,06 %

0,20 %

0,01 %

0,03 %

Turecko

1,06 %

0,21 %

0,14 %

0,07 %

0,01 %

0,03 %

Itálie

2,32 %

0,36 %

0,18 %

0,18 %

<0,03 %

<0,01 %

Zdroj: Swiss Re

Také upisovatelé se mohou poučit z nedávných zemětřesení. Ačkoliv modely, pracující se zemětřesením, jsou poměrně přesné v předpovědích škod, způsobených slabým zemětřesením, Balz Grollimund, ředitel těchto rizik ve Swiss Re a spoluautor citované studie, zdůraznil: "Faktory druhotných ztrát, jako například promáčení půdy a obzvláště přerušení výroby, jsou součástí žádostí o pojistné plnění při velkých zemětřeseních. Také tyto faktory musí být uvažovány v modelech, zaměřujících se na zemětřesení.“

Zdroj: Swiss Re


Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články