Terorismus, stávky a politické nepokoje – hlavní hrozby pro podnikání


			Terorismus, stávky a politické nepokoje – hlavní hrozby pro podnikání
9.6.2011 Rizika

Politické násilí, stávky, povstání, občanské války a války vůbec ohrožují udržitelný růst, kontinuitu a ziskovost podniků stejně jako terorismus. Konstatuje to Aon Risk Solutions. Každoroční mapa s názvem Terrorism Threat Map, kterou Aon vydává již 10 let, bere tato rizika celosvětově v úvahu.

Mapa terorismu a politického násilí, pocházející z dílny společnosti Aon a platná pro rok 2011, zobrazuje zvýšené riziko politického násilí na Blízkém východě a v severní Africe, což je reakcí na arabské povstání v tomto regionu. Rovněž riziko státního převratu a povstání v Africe je spojeno se nebezpečím růstu politického násilí.

Občanské nepokoje a pracovní spory, vyplývající z úsporných opatření zaváděných v západoevropských státech jako je Řecko, Francie, Španělsko a Velká Británie, se rovněž odrážejí na zmíněné mapě.

Terorismus i nadále přetrvává v konfliktních zónách jako je Irák, Afghánistán, Pákistán a Somálsko, zahrnuje rovněž část Nigérie. Hrozba příležitostných činů mezinárodního terorismu navíc stále platí i pro většinu západních států a mocností.

Mapa, kterou vytvořil Aon ve spolupráci s bezpečnostními konsultanty firmy Janusian, zahrnuje údaje, zaznamenané prostřednictvím programu s názvem Terrorism Tracker. Ten sleduje globální ukazatele teroristických hrozeb, včetně realizovaných útoků a vládních protiopatření, jež následovala. Program Aon WorldAware poskytuje do systému informace o zemích, které jsou riskantní pro obchodní cestující a provádí odborné posouzení bezpečnostní situace ve více než 200 zemích. Každé zemi je přiřazena konkrétní úroveň rizika, počínaje těmi zanedbatelnými přes nízké a střední až po velmi vysoká rizika.

Tři ikonky na zmíněné mapě označují formy politického násilí, které se v dané zemi mohou vyskytnout:

*Terorismus a sabotáž
*Stávky, vzpoury, občanské nepokoje a úmyslné poškození majetku
*Politické nepokoje, revoluce, povstání, vzpoury, převrat, a válka včetně války občanské

"Podniky by měly jako první krok stanovit hrozby, kterým čelí, a zahájit komplexní program řízení rizik na ochranu svých zaměstnanců i hmotného majetku. Pojistný trh pro riziko terorismu je velmi vyspělý a dokáže si poradit se složitými mezinárodními riziky," uvedl Neil Henderson, který vede krizový management pro riziko terorismu v Aon Risk Solutions.

Přístup k online mapě Aon 2011 Terrorism and Political Violence Threat Map (včetně její tištěné podoby) je prostřednictvím http://www.aon.com/terrorismmap.

PropertyCasualty360
Zdroj: PropertyCasualty360

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS