V Británii zahajují konzultace o cenách pojistného nezávisle na pohlaví


			V Británii zahajují konzultace o cenách pojistného nezávisle na pohlaví
9.12.2011 Rizika

Britské ministerstvo financí začne konzultace o rozsudku Evropského soudního dvora, týkající se stanovení cen pojistného nezávisle na pohlaví. K zásadnímu rozhodnutí Evropského soudního dvora došlo na začátku tohoto roku.

Vláda konstatovala, že nový předpis sice poškodí zákazníky, ale nezbývá nic jiného než ho implementovat. Vláda vyžaduje na pojišťovnictví, aby se začalo výrazně podílet na předkládání stanovisek k jednání a způsobu zavedení nových pravidel do praxe.

"Směrnice nezakazuje použití pohlaví jako pojistně-matematického faktoru, ale říká, že to nesmí vést k individuálním rozdílům v pojistném a ve výši pojistného plnění. Pojišťovny budou smět shromažďovat údaje o pohlaví, ale budou mít možnost používat je jen k vyčíslení celkového objemu rizik."

James Rakow, partner společnosti Deloitte pro oblast pojištění vysvětluje: "Evropský soudní dvůr letos  v březnu rozhodl, že pojišťovny již nebudou moci používat pohlaví jako rizikový faktor pro stanovení ceny pojistného a to s účinností od 21. prosince 2012. Tyto změny budou mít potenciálně velký vliv na výši pojistného pro širokou škálu pojistných smluv, včetně pojištění vozidel“ a dodává: "Pojišťovny budou muset změnit své cenové modely. To je příležitost i hrozba - ty, které již používají nejmodernější technologie , pro ty to může být výhoda. Pojišťovny, které jsou znevýhodněny staršími systémy a nekvalitními daty, mohou zůstat pozadu. Samozřejmě budeme muset všichni počkat na výsledky konzultací s pojišťovnami a zjistit, jak náročný bude tento zákaz pro pojišťovny."

Britský ministr financí Marek Hoban řekl: "I když by se s nikým nemělo zacházet nespravedlivě z důvodu jeho pohlaví, poskytovatelům finančních služeb by mělo být dovoleno, aby rozumná rozhodnutí mohli dělat na základě řádné analýzy rizik. Budeme i nadále pilně spolupracovat s ostatními členskými státy a Evropskou komisí, abychom zajistili pojišťovnictví veškeré právní jistoty a omezili poškození spotřebitelů."

Insurance Times

Zdroj: Insurance Times

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS