Agra pojišťovna likviduje rychle a efektivně


			Agra pojišťovna likviduje rychle a efektivně
3.12.2013 Škody

V poslední době jsme svědky častějšího opakování extrémních výkyvů počasí jako jsou záplavy nebo krupobití a zemědělci jsou právě ti, kteří jsou v takových případech zasažení nejvíce. Na téma likvidace jsme oslovili pojišťovnu, která se u nás jako jediná specializuje na zemědělské pojištění. Vzhledem k její úzké specializaci a zaměření je přístup k likvidacím velmi propracovaný.

Extrémní výkyvy počasí nutí zemědělce hledat způsoby ochrany své produkce. Pojištění je nejjednodušší a nejjistější způsob, jak ztrátám způsobeným nepřízní počasí čelit. U Agra pojišťovny je samozřejmostí nejen korektní a operativní likvidace škod, ale především rychlé vyplácení pojistného plnění. V terénu pracují kvalitně vyškolení likvidátoři, většinou sami aktivní zemědělci, kteří se umí vcítit do role postiženého. Likvidátoři pro pojišťovnu pracují a jsou jí placeni pouze v případě potřeby, nikoliv celoročně.

Likvidace v praxi

Pro zemědělce přinesl rok 2013 v oblasti škod spojených s nepříznivým průběhem počasí řadu překvapení. Od začátku roku až téměř do května bylo počasí z pohledu pojišťovny celkem přívětivé. V květnu se však objevily záplavy, které poškodily stovky hektarů orné půdy. Po opadnutí vody ale rozmary počasí pokračovaly a v podobě vichřice a krupobití způsobily další rozsáhlé škody. V průběhu sklizně se krupobití vrátilo v několika vlnách a poškodilo tisíce hektarů řepky ozimé, obilovin a kukuřice. Nevyhnulo se ani ovocným sadům, kde napáchalo taktéž značné škody, zejména ve středních Čechách a na severní Moravě. Dohromady zaregistrovala Agra pojišťovna více než 500 pojistných událostí. Mezi nejčastější příčiny poškození patřilo jednoznačně krupobití, dále pak mráz a záplava.

„Tak jako loni, i letos jsme zaznamenali velké množství škod v jižních Čechách. Pojistné události v těchto regionech tvořily 70% všech hlášených škod v České republice. Krupobití napáchalo milionové škody. Poškození řepek i obilnin dosahovalo 90 až 100%,“ uvedla Ing. Edita Křížová z oddělení komunikace pojišťovny. Nejvíce škod evidovala Agra pojišťovna v regionech středních, jižních, západních a východních Čech.

Zdokonalení likvidace

K zefektivnění a zjednodušení likvidace škod využívá Agra pojišťovna také moderní techniku, díky které mají likvidátoři usnadněnou práci. Pojišťovna tak může velmi rychle vyplácet plnění. U Agra pojišťovny je lhůta vyplácení do 14 dní od uzavření šetření pojistné události.

„Letos jsme již naplno využívali elektronickou likvidaci škod za použití přenosných počítačů, které obsahují ortofotomapy pojištěných pozemků a elektronické sčítací lístky. Díky této modernizaci došlo k urychlení a zefektivnění celého procesu likvidace. Samozřejmě jsme pokračovali ve vzdělávání našich likvidátorů, kteří se zúčastnili několika teoretických i praktických školení přímo na reálných škodách,“ dodala Křížová.

Agra pojišťovna

Zdroj: Agra pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články