ČPP posílila počty operátorů na klientské lince a týmy techniků v terénu


			ČPP posílila počty operátorů na klientské lince a týmy techniků v terénu
3.6.2013 Škody

"V souvislosti se záplavami registrujeme k dnešnímu dni aktuálně 150 nahlášených škod v celkovém objemu 16 mil. Kč. Nových hlášení přibývá každou hodinou, stejně rychle se navyšuje i objem škod,“ uvedl Václav Hönig, ředitel úseku neživotního pojištění. „Co do objemu registrujeme největší škody v krajích Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Středočeském,“ doplnil informaci. Nejčastěji se jedná o škody způsobené vodou na rodinných domech, klienti hlásí zatopené sklepy a garáže, také škody z havarijního pojištění vozidla.

Klientům doporučujeme co nejrychleji nahlásit škodní událost telefonicky na klientskou linku 841 444 555. Posílili jsme počty operátorů a přijali veškerá možná opatření ke zvládnutí očekávaného náporu hlášení klientů z povodňových škod. Operátoři jsou klientům k dispozici v pracovní dny od 8 do 20 hodin a o víkendu od 9 do 17 hodin. Oznámit škodní událost lze také prostřednictvím formuláře „Oznámení škodní události“, který je k dispozici na webových stránkách pojišťovny www.cpp.cz.

ČPP zvládá vyřizování škod se zvýšením úsilím, také technici z oblastí, které nejsou zasaženy povodní (jedná se o moravskou část republiky) byli staženi do postižených oblastí k zajišťování prohlídek.

Pro usnadnění a rychlé vyřízení pojistné události ČPP doporučuje:

  • Co nejdříve nahlaste škodní událost na linku 841 444 555 (připravte si číslo pojistné smlouvy a pokud to není možné, stačí jméno a rodné číslo).

  • Udělejte všechna opatření k zabránění zvětšování rozsahu škody.
  • Pořiďte fotodokumentaci rozsahu škody.
  • Sepište si seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí.
  • Je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.).
  • Zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny.
  • Poškozené elektrické spotřebiče nezapínejte, ale zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou.

Po oznámení škodní události je klient buď kontaktován pracovníkem likvidace pojistných událostí, nebo obdrží dopis s informací o registraci škody a ev. žádostí o dodání dokladů nutných k likvidaci. Po ukončení šetření škody je - v případě likvidnosti škody - pojistné plnění vypláceno ze zákona nejpozději do 15 dnů.

ČPP

Zdroj: ČPP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články