Generali: Zatímco voda opadá, škody skokově rostou


			Generali: Zatímco voda opadá, škody skokově rostou
6.6.2013 Škody

Povodňový účet klientů Generali se dnes dopoledne zastavil na 800 škodách za 47 milionů korun. Zatímco voda opadá, škody skokově rostou. Podobný trend lze očekávat i v nadcházejících dnech, kdy budou přibývat také velké obecní, průmyslové, zemědělské a podnikatelské škody. V konečném součtu by se jejich počet mohl pohybovat kolem dvou tisíc. Povodeň by tak klientům Generali mohla způsobit zkázu za 200 milionů korun. Díky zkušenostem z předchozích kalamit, přijatým opatřením a mimořádnému nasazení likvidátorů Generali je zlikvidováno již 20% nahlášených škod. Kontaktní centrum zavede mimořádné víkendové směny. Linka 844 188 188 bude v provozu v sobotu i v neděli od 7 do 19 hodin.

Mobilní technici a likvidátoři pojišťovny Generali pracují nadále v kalamitním režimu. Na místech, kde to situace již umožnuje, pomáhají s registrací škod a nabízejí výplaty záloh na pojistná plnění. Počet příchozích hovorů a e-mailů je v těchto dnech vyšší o desítky procent. Kromě linky 844 188 188 mohou lidé hlásit škody také online na www.generali.cz nebo na facebookovém profilu pojišťovny Generali. Kromě tradičních komunikačních kanálů využívá Generali pro kontakt s klienty také sociální sítě Twitter a Facebook.

Regiony

Z regionálního pohledu dominují škody ze Středočeského kraje, které mají takřka 40% podíl. Na řadě míst středních Čech přitom voda ještě neopadla. Prozatím se jedná o 310 škod za 19 milionů korun. Další 130 pojistných událostí za 16 milionů korun hlásí lidé a firmy z Prahy. Přibližně stejný počet škod za 2 miliony korun dosud nahlásili naši klienti z Jihočeského kraje. Následuje Královehradecký kraj s 50 škodami za 1,7 milionu a první škody za 1 milion korun jsou hlášeny také z Ústeckého kraje. Výrazné nárůsty škod lze předpokládat v následujících dnech včetně víkendu, kdy bude pro urychlení likvidace škod mimořádně v provozu Kontaktní centrum.

Odvětví

Z pohledu odvětví hrají prim drobnější škody na domácnostech a rodinných domech. Jejich podíl činí 77%. Počet těchto škod za více než 15 milionů korun se prozatím zastavil na 600. Podnikatelé dosud nahlásili přes 60 škod za 7 milionů korun. Obdobný počet škod hlásí majitelé kancelářských a obytných budov, kteří je zatím vyčíslili na 2 miliony korun. Co do objemu jsou ale nejvyšší průmyslové škody. Přestože se jejich počet pohybuje kolem 20, jejich výše atakuje částku 20 milionů korun!

Náklady na likvidaci škody součástí plnění

Náklady, které jsou prokazatelně vynaložené na likvidaci škody, mohou být součástí výplaty pojistného plnění. Doporučujeme vést si jejich záznam. S likvidátorem pojistné události je možné dohodnout vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Bezplatné zrušení cestovního pojištění

Klientům, kteří budou nuceni z důvodů povodní stornovat zahraniční cestu, bezplatně zrušíme cestovní pojištění. Generali tak vychází vstříc řadě základních škol, které měly v těchto dnech naplánované školní výlety do zahraničí a z důvodu povodní je musely zrušit.

Doporučená opatření pro minimalizaci následků povodňových škod

  • vyčerpávání vody, vysoušení a úklid zasažených prostor

  • nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče a podle možností okamžitě předat k opravě do odborného servisu

  • jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení

Doporučená opatření pro hlášení povodňových škod

Jakmile to situace dovolí, je důležité vytvořit si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny. V případě možnosti je vhodné provést jejich fotodokumentaci. Hodnotu a vlastnictví zasažených věcí je potřeba doložit například záručními listy, účtenkami, či jiným pořizovacími doklady.

V případě, že to situace v místě škody umožňuje, ponechat poškozené a zničené věci v místě škody k následné prohlídce pracovníků Generali. Pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů nelze zbytky poškozených či zničených věcí na místě uchovat, provést jejich likvidaci. V tomto případě je nutné prokázat existenci důvodů likvidace – fotodokumentace, nařízení hygienika apod.

Generali

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články