Jedinečná reportáž: S Českou pojišťovnou na farmě v Klíčanech


			Jedinečná reportáž: S Českou pojišťovnou na farmě v Klíčanech
21.8.2013 Škody

Sedíte doslova jako na věži. Silnice pod vámi je někde hluboko a vy vidíte široko a daleko. Kolem je průhledná kabina, vedle vpravo je řadicí páka a za ní trochu níž počítač. Na řadicí páce stačí nastavit potřebný převodový stupeň a pak už stačí „jen“ přidávat nebo ubírat plyn. Všechno ostatní dělá stroj. Na počítačí se po celou dobu ukazuje, jak je zrno vlhké a jak vysoký je výnos. Když se otočíte, vidíte na vlastní oči přes průhlednou stěnu proud sklízených zrn.

Sedět v kabině kombajnu je bezesporu úžasný zážitek. Možná zajímavější než pocity těch, kteří křižují české silnice bez mrknutí oka rychlostí stopadesát kilometrů v hodině.

Přiznám se, že odvážit se vylézt po vysokých schůdcích, přistavených k zemědělskému obru pro mne sice znamenalo určité váhání, ale výsledek stál za to. Ostatně – komu se podaří posadit se za volant moderního kombajnu, tedy přesněji sklízecí mlátičky CLAAS Lexion 580 TT. Přestože jsem se snažila zachytit ji věrně na fotografii, lze to dokázat jen těžko. Vždycky někde kousek tohoto obra chyběl.

Tady je ten obr na obrázku.

A aby to nebylo jednoduché, u mlátičky stál nejen majitel firmy, ale i makléř RENOMIA AGRO a zástupce České pojišťovny. Proč?

Odpověď je nasnadě: předmětem jejich zájmu byla pojistná událost. Kvůli ní obr za 12 miliónů korun stál na dvoře, přestože ho bylo velmi potřeba na poli, jezdí se s ním na dvě směny – ve dne v noci. To proto, aby se zaplatil. Každá pojistná událost, kvůli níž musí stát, je pro majitele velmi nepříjemná.

Neexistuje, že by se makléř nebo pojišťovna přišli na škodu podívat až za několik dní. Vědí to jak makléři, tak lidé z České pojišťovny. Jednat se musí rychle.

 

Bc. Ondřej Bačina - majitel farmy. Není divu, že mu poškozený kombajn dělá vrásky na čele...

 

Trocha historie nikoho nezabije

Zadlužená farma na katastrálním území Klíčany číslo popisné 13 a 14 včetně cihelny byla zakoupena v roce 1936 za cenu 2,5 miliónu korun československých Matějem a Blaženou Prchalovými , kteří zde hospodařili na 126 ha až do roku 1948. Matěj Prchal zemřel v říjnu 1936, manželka pokračovala sama za pomoci známých a příbuzných. Do roku 1950 pokračovala dcera Vlasta Bačinová s manželem Jaroslavem. Pak jim bylo hospodářství bez náhrady komunisty odebráno.

Po roce 1989 byly nemovitosti ve značně zdevastovaném stavu v rámci restituce vydávány postupně zpět původním majitelům. Nemovitosti se začaly opravovat a zároveň se postupně přebíraly pozemky, patřící k nim.

Zásadním rozhodnutím nových hospodářů bylo zvětšit výměru obhospodařované půdy. Dnes dosahuje 900 ha orné půdy.

Majitelem firmy je nyní Bc. Ondřej Bačina, kterému farmu předal jeho otec a zakladetel firmy Ing. Jaroslav Bačina.

Farma se věnuje především rostlinné výrobě. Pěstují se zde obiloviny, olejniny, ale i cukrovka a brambory. Živočišnou výrobu zastupuje chove nosných slepic a prasat.

Když se pokazí, co se pokazit nemá

Sklízecí mlátičky jsou sice obrovské a na první pohled velmi dokonalé stroje, ale ani ty si neporadí s lidskou neopatrností. „Problém nastává, když se do mlátičky dostane něco, co tam nepatří, zejména když to je kovová věc. Pak se může poškodit lišta, která obilí seká a podává. V tomhle případě se do stroje dostal kovový vytyčovací kolík. Ten je sice na jaře vidět , ale nyní, v srpnu, je již obilí vzrostlé, takže ho bohuže vůbec vidět není,“ shrnul příčinu pojistné události Ondřej Bačina.

Makléř z RENOMIA AGRO Ing. Josef Vytlačil se logicky zúčastnil jednání o pojistné škodě, protože pojištění zprostředkoval. Je pravidlem, že v případě pojistné události je to vždy makléř, který se zúčastní procesu likvidace a dohlíží na něj. Dalším v pořadí je vždy zástupce pojišťovny. V tomto případě se jednání zúčastnil společně s makléřem a majitelem firmy i Tomáš Junka, vedoucí týmu strojního pojištění České pojišťovny.

 

Likvidátor České pojišťovny Tomáš Junka. Před ním jsou díly, které bude nutné vyměnit nebo opravit.

 

“Je jasné, že zemědělské stroje, které stojí 12 miliónů korun, musí být pojištěny.“ konstatoval úvodem makléř - poradce z RENOMIA. Makléř je ten, kdo jedná s klientem a vybírá nejvhodnější pojišťovnu. V tomto případě nejlépe požadavkům majitele vyhověla Česká pojišťovna.

Likvidace pojistné události

Ještě před zápisem o pojistné škodě jsem se zastavila u kombajnu těsně vedle ostře nabroušené sekací lišty. „Tahle lišta stojí 120 000 korun. Kdyby se poškodily najednou obě dvě, dosáhla by škoda 240 000 korun,“ uvažoval nahlas Tomáš Junka. Ale že by se poškodily obě najednou, to je velmi nepravděpodobné, dodal.

Kovový kolík, který se dostal do soustrojí, způsobil, že se muselo vyměnit několik menších součástek včetně opravy nekonečného posunovacího válce.

„Mobilní telefony jsou pro nás velkou výhodou. Když dojde k poruše, nafotíme situaci přímo na místě,“ uvedl majitel firmy Ondřej Bačina a dodal, že to udělal také v tomto případě. Makléř i pojišťovák tak předem téměř přesně věděli, o jakou škodu jde. Dostali totiž fotku přímo do svého počítače. Mohli se tak na jednání o pojistné události předem dokonale připravit.

A protože jsou oba profesionálové, byl zápis o škodě hotov velmi rychle. Ostatně v tomto případě nešlo o mimořádně vysokou škodu – odhad, který je součástí zápisu, se pohybuje v rozmezí od 50 000 korun do 80 000 korun. Při pracovní činnosti sklízecí mlátičky CLASS Lexion 580 TT došlo k vniknutí cizího předmětu (vytyčovací kolík) a došlo k poškození žacího a mlátícího ústrojí, uvádí se v oznámení škodní události. Poškozena byla žací lišta, prsty, kosa, šikmý dopravník i ložiska.

Opravu nelze dělat na koleně. Tyto opravy vždy musí dělat odborné firmy, které těmto složitým strojům rozumí.

„Musíme v pojišťovně také dát pozor na to, aby se faktura za opravu skutečně týkala jen pojistné události, která je předmětem nahlášené škody. Může se totiž stát, že opravárenská firma zahrne do nákladů za opravu i práce, které nejsou součástí pojistné události,“ zdůraznil Tomáš Junka.

Moderní technika

Moderní kombajny jsou samozřejmě velmi drahé. Ale dovedou věci, o kterých se mnoha zemědělcům před léty vůbec nesnilo. Například Lexion 580 TT má vzadu laserové zaměřování, které zajišťuje, že stroj si „sám“ jede na poli přesně řadu vedle řady, aniž by mezi nimi byly mezery. To vše díky laseru.

Bez pojištění by takový stroj rozumný majitel na pole určitě nepustil.

Dnes už si lze za pomoci makléře vybrat takové pojištění a pojišťovnu, která splní požadavky majitelů.

 

Vlevo je makléř RENOMIA AGRO Ing. Josef Vytlačil, uprostřed majitel, vpravo Tomáš Junka z České pojišťovny.

 

Česká pojišťovna vždy podnikatelům a zemědělcům takové pojistné produkty nabízí. Nejde však jen o nabídku. Česká pojišťovna je zárukou rychlé a seriózní likvidace. Při uzavírání pojistné smlouvy se musí myslet nejen na cenu produktu, ale i na to, zda spolehlivě funguje proces likvidace. To dobře ví každý jak zemědělci, tak i pracovníci RENOMIA AGRO. Náš příběh je toho skromnou, ale výmluvnou ilustrací.

RENOMIA AGRO se stará téměř o pětinu zemědělců. Poskytuje svým klientům komplexní služby, od sjednání pojištění, správu až po likvidaci škodních událostí.


Dagmar Šístková, oPojištění.cz

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články