Pojišťovny mohou odmítnout pojistit jezdce na rallye – a také se to stává


			Pojišťovny mohou odmítnout pojistit jezdce na rallye – a také se to stává
29.11.2012 Odpovědnostní

Již pár týdnů uplynulo od tragické havárie závodního vozu během RallyeShow Uherský Brod. Závodní vůz tehdy zabil čtyři dívky ve věku sedm až dvacet let, další dva lidé byli zraněni. Účastníci rallye byli pojištěni u České podnikatelské pojišťovny.

Na dotaz, zda je povinností účastníků uzavřít kromě povinného ručení ještě další, dobrovolné pojištění, nám odpověděla tisková mluvčí ČPP Renata Čapková: „V tomto případě se nejedná o pojištění povinně smluvní. Povinné ručení se ze zákona nevztahuje na škodu, způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži. Typ pojištění, které máte na mysli, je skutečně sjednáváno na pouze smluvní bázi, takže je dobrovolné.“

Na dotaz, jaká rizika toto jednorázové pojištění kryje a zda je součástí pojištění i úraz, nebo dokonce smrt diváků, odpověděla tisková mluvčí: „Na obě otázky odpovím současně – toto pojištění obvykle kryje odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví diváků a vztahuje se dále na škody na majetku třetích osob, vzniklé provozem závodních vozidel, nejčastěji jde o poškození svodidel, plotů, budov či zahrad soukromých vlastníků. Pro úplnost dodávám, že pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při kolizi mezi samotnými účastníky rallye,“ uzavřela Čapková.

Protože nejde o povinné pojištění, může pojišťovna poptávku po pojištění odmítnout. „To se také stává,“ dodala.

A zda vystačí pojistná částka na odškodné za smrt čtyř dívek? Na to zatím nedokáže pojišťovna kvalifikovaně odpovědět. Důvodem je skutečnost, že dosud probíhá šetření pojistné události.

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS