Prague Marina praská a praskat bude. Kdo za to zaplatí?


			Prague Marina praská a praskat bude. Kdo za to zaplatí?
24.5.2012 Odpovědnostní

Nedávné teplotní šoky, které zažil luxusní holešovický bytový komplex Prague Marina, připravily na několik dní jeho obyvatele nejen o vlastní střechu nad hlavou, ale dlouhodobě zřejmě také o klidné spaní. Po prvotní eskapádě na konci dubna byli za zvuků čím dál frekventovanějšího praskání nuceni dům opustit podruhé, byť jen na několik hodin, v sobotu 12. května. Svou roli zde sehrál podle statiků opět teplotní šok a s ním související milimetrové horizontální kývání budovy. A ačkoliv podle vedoucího stavebního úřadu Prahy 7 Jiřího Coura nemá bouchání a praskání v domě na jeho bezpečnost vliv, počítat s ním musejí jeho obyvatelé i nadále. Nabízí se proto otázka, jak a zda vůbec budou majitelé za vzniklé potíže s luxusními byty, za něž zaplatili od pěti do patnácti milionů korun, odškodněni.

Odpovědnost na vážkách

K prvotní úvaze se nabízí náhrada škody z pojištění odpovědnosti dotyčné stavební firmy, tedy Metrostavu. To však v sobě skrývá hned několik úskalí. Jednak pod něj nespadá pokles tržní ceny takovéto nemovitosti, což bude majitelé bytů trápit pravděpodobně nejvíce, jednak není toto pojištění ze zákona povinné. Pojišťování podobných komplexů totiž nezaštiťují žádné standardy podobné cestovnímu pojištění nebo povinnému ručení. Bývá šité na míru. „V případě velkých komplexů lze sjednat smlouvy zcela individuální. Ty pak obsahují ta pojistitelná rizika, která si klient zvolí nebo spíše za jejichž krytí je ochoten platit. Škody způsobené vadnou konstrukcí lze hradit z pojištění odpovědnosti z provozní činnosti té stavební společnosti, která je za vadu odpovědná. Pokud stavební společnost za škodu odpovídá a není odpovědnostně pojištěna, je povinna škody hradit z vlastních prostředků,“ vysvětlila Jolana Ackermannová z oddělení komunikace České asociace pojišťoven.

Stavební vs. projekční pochybení

A tady nastává druhé úskalí. „Škody způsobené vadně provedenými stavebními pracemi lze pojistit v rámci pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistné krytí tohoto pojištění však nezahrnuje náhradu tzv. čisté finanční škody, tedy snížení hodnoty nemovitosti,“ uvedl tiskový mluvčí Allianz Václav Bálek. Náhrada čisté finanční škody by naopak mohla být hrazena v případě, že by šlo o vadu projektové dokumentace. „Pokud příčinou poruch na budově bylo pochybení tohoto druhu, šlo by o pojištění profesní odpovědnosti, u nějž je náhrada tzv. čisté finanční škody do pojistného krytí zahrnuta,“ upřesnil Bálek.

Vada v hledáčku

U případů jako jsou horizontální pohyby části obytného komplexu Prague Marina však bývá právě zjištění příčiny vzniku škody jádrem problému. Stejně jako určení její výše. „Ať už v případě vady stavebních prací, či projektové dokumentace je největším problémem určit výši skutečně vzniklé škody. V této souvislosti je nutné připomenout, že v rámci pojištění odpovědnosti lze nahradit pouze škodu již vzniklou, ne škodu předpokládanou,“ uzavřel Bálek.

Metrostav o tom, zda má pojištění odpovědnosti, mlčí. A i kdyby spolu s projekční firmou pojištěný pro tyto případy byl, čeká majitelé bytů martýrium v podobě dokazování vzniklých finančních škod. Někteří z nich se navíc z pochopitelných důvodů odmítají do svých bytů vrátit zpět. Jiným zase vypovídají smlouvy jejich nájemníci. V současné době se proto majitelé připravují na budoucí právní kroky. Případ prošetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti i policie.

Jana Koláriková

Zdroj: Jana Koláriková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS