UNIQA: Škody z povodní se blíží 150 miliónům  korun


			UNIQA: Škody z povodní se blíží 150 miliónům  korun
10.6.2013 Škody

UNIQA pojišťovna registruje celkem na 520 škod v úhrnné hodnotě blížící se 150 milionům korun. Pátek minulý týden a dnešní dopoledne byly z pohledu hodnoty nahlášených škod zatím nejzávažnější dny. Také během víkendu byly škody oznamovány, i když v menší míře, a naši technici v terénu prrohlíželi místa škod, kde už voda opadla.

Během dnešního dne už byly hlášeny jak škody z povodně původní, tak už i z té menší bleskové o víkendu (včetně škod z krupobití).

"Celkem stále odhadujeme počet povodňových škod, které postihly naše klienty, na nějakých 1.000 kusů za celkových 350-400 milionů korun. Předběžně musíme počítat s několika většími škodami (krytými ze strany UNIQA nebo soupojištěným s jinými hráči na trhu) v oblasti povodí Labe v úseku od Mělníka po Děčín, ať už půjde o škody na obecním majetku nebo velké firmy provozované poblíž toku, " uvedla tisková mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Za krupobití o víkendu pojišťovna registruje nyní škody na více než třiceti autech, zejména v oblasti Mělnicka. Předpokládá, že konečný počet z této události dosáhne více než dvojnásobku. Víkendové přívalové deště by za normálních okolností bez předchozí zátěže asi přinesly pouze epizodní
škody, zatímco v dlouhodobě promáčené krajině se nyní musí počítat zhruba s dalšími dvěma stovkami škod na majetku občanů i firem.

Z celkového počtu hlášení došlo téměř 30 procent prostřednictvím on-line formuláře, což je velký posun od předchozích událostí, kdy jednoznačně dominovala hlášení telefonem a také faxem.

"Vyzýváme klienty a veřejnost, aby sledovali sdělovací prostředky a aby v případě varování, že se blíží velká voda nebo přívalové deště, přijali veškerá preventivní opatření k zábraně nebo minimalizaci škod, samozřejmě při zachování osobního bezpečnostního hlediska. Povodeň tentokrát vcelku odpovídá včasným předpovědím a dá se tak na ni lépe připravit," zdůraznila Svobodová.

UNIQA pojišťovna už operativně vyplatila zálohy pojistného plnění desítkám klientů, kteří o to požádali. Peníze jim došly na účet v řádu dvou až čtyř dnů.
UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS