Zasedání Evropské federace likvidátorů pojistných událostí


			Zasedání Evropské federace likvidátorů pojistných událostí
28.5.2012 Škody

V portugalském Portu se konalo generální zasedání FUEDÍ, Evropské federace likvidátorů pojistných událostí (www.fuedi.eu), která sdružuje evropské národní asociace likvidátorů pojistných událostí. Zasedání se tentokrát konalo v městě proslaveném výborným vínem a také kulturními památkami. Historické centrum Porta s více jak dvoutisíciletou historií je zapsáno na seznamu UNESCO.


Jeden z hlavních příspěvků na zasedání FUEDÍ přednesl předseda EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – European Insurance and Occupational Pensions autority) pan Gabriel Bernardino, který ve svém projevu zdůraznil důležitost práce likvidátora pojistných událostí. Poznamenal, že služby poskytované likvidátory pojistných událostí pojistitelům i dalším zákazníkům by měly být založeny na profesionalitě, nezávislosti, nestranném a přesném vyčíslení škod.

FUEDÍ odvedla hodně práce, jak při vytváření vysokých profesních standardů likvidátorů pojistných událostí, tak na poli vzdělávání. Gabriel Bernardino věří, že toto úsilí představuje cenný příspěvek k plně integrovanému a spolehlivému pojistnému trhu Evropské unie a k celkovému posílení ochrany spotřebitele. Celý projev pana Gabriela Bernardina lze najít na webu FUEDÍ: http://www.fuedi.eu/docs/2012-05-11-Speech-of-Gabriel-Bernardino-on-International-Federation-of-Loss-Adjusting-Experts.pdf


Generálního zasedání FUEDÍ se zúčastnil i místopředseda České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí, Ing. Petr Mlčoch (www.ckslpu.com), který na zasedání informoval přítomné o situaci na českém pojistném trhu ve vztahu k likvidaci pojistných událostí a o aktivitách a činnostech ČKSLPU.


ČKSLPU je od roku 2011 přidruženým členem FUEDÍ s právem zúčastňovat se zasedání FUEDÍ, která jsou organizována dvakrát ročně. Na těchto zasedáních jsou projednávány otázky likvidace pojistných událostí, sjednocení standardů v jednotlivých členských zemích, otázky spojené s přírodními a průmyslovými katastrofami atp. Velmi důležitým tématem je rovněž vzdělávání likvidátorů pojistných událostí.


Petr Mlčoch informoval delegáty o aktivitách ČKSLPU v oblasti vzdělávání expertů a likvidátorů pojistných událostí v České republice, kde ČKSLPU spolupracuje jako organizační garant při vzdělávání expertů a likvidátorů pojistných událostí s Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (www.icv.mendelu.cz ) a rovněž se společností LAPA SERVICE s.r.o. (www.lapaservice.com), jak při krátkodobých kurzech a školeních, tak při specializačním vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. Tyto vzdělávací aktivity navštěvují nejen uchazeči o profesi likvidátora pojistných událostí, ale i zaměstnanci samostatných likvidátorů pojistných událostí, makléřských společností a pojišťoven působících v České a Slovenské republice, tedy již aktivní likvidátoři v rámci dalšího vzdělávání a zdokonalování si své odborné činnosti.

V průběhu zasedání byla za řádného člena FUEDÍ přijata ruská národní asociace – NAIA (NATIONAL ASSOCIATION OF INSURANCE ADJUSTERS - www.naia-rus.org). Pro členy NAIA se tak naskýtá možnost získat mezinárodní zkušenosti a zapojit se do spolupráce na celoevropské úrovni. Přestože Ruská federace není členem Evropské unie, může se takto zprostředkovaně zapojit i do diskuse o právních otázkách a o regulaci na úrovni Evropské unie, neboť FUEDÍ tyto otázky aktivně diskutuje v příslušných orgánech Evropské unie.

Petr Mlčoch

Zdroj: Petr Mlčoch

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS