Australští starostové jsou kvůli povodním ve sporu s pojišťovnami


			Australští starostové jsou kvůli povodním ve sporu s pojišťovnami
27.1.2011 Živly

Plnění pojišťoven za škody, způsobené australskými povodněmi, se stává mimořádně citlivou politickou kauzou. Proč? Jde o samotnou definici pojistné události.

Spor se týká hlediska, respektive přesného výkladu, o jaké povodně ve skutečnosti šlo.

První možností jsou povodně říční (riverine floods). Bohužel, ty nejsou kryty pojištěním. Druhou možností jsou přívalové povodně (flash floods). V případě těchto povodní některé pojišťovny poskytují pojistné plnění. Ale i tak to záleží na tom, jaké podmínky jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Australští starostové se snaží o to, aby byly povodně definovány jako flash floods, nikoliv říční povodeň.

Právě tento problém je tím pověstným zakopaným psem, který zatím neumožnil přesně definovat dopady australských povodní na jednotlivé zajistitele.

Aon Benfield odhadl celkové ekonomické ztráty z této události na 20 miliard dolarů.

Risk and Insurance

Zdroj: Risk and Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články