Dopady kalamit posledních let na pojistný sektor


			Dopady kalamit posledních let na pojistný sektor
24.2.2011 Živly

Rok 2010 byl třetím nejhorším rokem z hlediska dopadů na české pojišťovnictví od roku 1990. Logicky následovala negativní reakce zajistitelů, což znamená zavedení tvrdších podmínek pro pojistitele. Na konferenci Claims 2011, kterou pořádala společnost SmithNovak, to uvedl Ing. Miroslav Novák, ředitel centra likvidace pojišťovny Kooperativa.

Všichni významnější pojistitelé používají systém MaGIS, což je geografický informační systém rizikových území záplav. Ten má nejen své výhody, ale i nevýhody. "Systém nepostihuje lokální záplavy a přívalové deště," vysvětlil Miroslav Novák. Systém rovněž odhalil, že někteří klienti se stali na některá rizika nepojistitelnými.

Je paradoxem, že na trhu dochází k neustálému poklesu pojistných sazeb při zachování rozsahu pojistného krytí bez ohledu na škodní bilance v oblasti těchto rizik. Je to zcela proti trendu výskytu škod v oblasti těchto rizik, zdůraznil Novák. Pojišťovny omezují pojistné plnění limity, takže pojištění pak neplní původní ochrannou funkci.

Role státu při kalamitách

Současná situace dokazuje, že stát reaguje v případě živelných pohrom vždy ex post. Obvykle pak stát poskytuje pomoc postiženým oblastem, ovšem podle nejasných kritérií. "Akce s názvem Povodňová stokoruna je ve skutečnosti jen záplata a není to systémové řešení," vysvětlil Novák.

Stále se nabízí otázka, jak by měla vypadat spolupráce státu a pojistitelů. Odpověď na tuto otázku je zatím v nedohlednu. Diskuse na toto téma proběhla po povodních v roce 2002, loni se k tomuto tématu Česká asociace pojišťoven opět vrátila. Neúspěšně. Povodně odezněly a na problém se opět zapomnělo...

Řešení v Evropské unii

V rámci Evropské unie řeší následky živelných pohrom nejen individuální komerční pojištění, ale i projekty s účastí veřejného sektoru Public Private Partnership (PPP).

V případě komerčního pojištění jde o klasické pojištění nemovitostí na živelná rizika. Tedy pojištění, jaké se běžně uzavírá i u nás. Sjednává se na katastrofické události. "Je zajímavé, že v Německu a Rakousku je na riziko povodně pojištěno jen čtvrtina občanů a to ještě na nízké limity," konstatoval Novák.

Riziko se v tomto případě rozkládá na více subjektů, takže sazby jsou na dostupné úrovni.

Povinné privátní pojištění?

Jako téma k diskusi se nabízí možnost zavedení povinného privátního pojištění proti živelným pohromám.

"V případě, že by byl systém dobře nastaven, mohl by generovat výhody pro stát," dodal ředitel centra likvidace pojišťovny Kooperativa s tím, že stát by v tomto případě musel sám projevit zájem a brát pojišťovny jako své partnery.

Pojišťovny by musely projevit o spolupráci zájem a shodnout se pro tento případ na jednotných sazbách.

Je jisté, že bez shody napříč politickým spektrem něco takového nikdy nebude možné uskutečnit. A také není sporu o tom, že hlavním vyjednavačem by se v tomto případě měla stát Česká asociace pojišťoven.

Dagmar Šístková

 

 

 

 

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS