Generali: Světelnou show nad ČR doprovázely milionové škody


			Generali: Světelnou show nad ČR doprovázely milionové škody
4.7.2012 Živly

Včerejší nebývalá světelná podívaná nad Českou republikou měla bohužel i své stinné stránky. Bouřky a přívalové deště doprovázené silným větrem a na řadě míst i krupobitím budou mít podle prvních odhadů likvidátorů Generali na svědomí desítky škod, které se mohou vyšplhat až do řádu milionů korun. Pokud by se naplnil nejčernější scénář, mohlo by se jednat až o 200 škod za přibližně 10 miliónů. Nevíce byly zasaženy západní, severní a střední Čechy.

Klienti Generali zatím nahlásili minimum škod. Počet ale bezesporu poroste s každým dalším dnem. Upřesnění můžeme očekávat nejdříve ve středu, podrobnější statistiky pak počátkem příštího týdne. Lze předpokládat, že o řadě škod lidé nemají dosud tušení, vzhledem k tomu, že jsou na dovolené mimo republiku. Navíc podle letitých zkušeností hlásí klienti škody způsobené řáděním přírodních živlů s tři a vícedenním zpožděním. Je-li například zatopený sklep, je nutné počkat, až voda opadne a teprve poté je možné začít sčítat škody. Mobilní technici Generali jsou od brzkého rána v terénu, monitorují situaci a pomáhají klientům s registrací škod. S likvidátory pojistné události je současně možné dohodnout vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Mezi prvními nahlášenými škodami dominují zatopené sklepy či přízemní podlaží, poškozené střechy či škody na motorových vozidlech způsobené především popadanými větvemi ze stromů, které nevydržely nápor silného větru. Výjimkou nejsou ani škody způsobené přímými či nepřímými údery blesků, kterých včera napočítali meteorologové nad Českou republikou přes 36 tisíc.

Jen v loňském roce nahlásili klienti Generali na 1200 škod za takřka 18 milionů korun, které měly přímou či nepřímou souvislost s blesky. V letošním roce jich zatím evidujeme na 200 za necelé tři milióny korun. Vzhledem k bouřkám v posledních 14 dnech jejich počet rychle poroste. Z dlouholetých statistik vyplývá, že nejvíce škod způsobených bleskem hlásí naši klienti v průběhu letního období. Konkrétně v měsících červen až srpen, kdy evidujeme 60 - 70% z celoročního počtu těchto škod.

Modrá linka pro hlášení škod - 844 188 188 v pracovní dny od 7 do 19 hodin


Škodu lze také nahlásit online na www.generali.cz

Doporučená opatření pro minimalizaci následků škod:

  • vyčerpávání vody, vysoušení a úklid zasažených prostor

  • nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče a podle možností okamžitě předat k opravě do odborného servisu

  • jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení

V první řadě zkontrolujte stav zasaženého objektu, zejména jeho statiku, rozvody energií a kanalizaci.

Jakmile to situace dovolí, je důležité vytvořit si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny. V případě možnosti je vhodné provést jejich fotodokumentaci. Hodnotu a vlastnictví zasažených věcí je potřeba doložit například záručními listy, účtenkami, či jiným pořizovacími doklady.

V případě, že to situace v místě škody umožňuje, ponechte poškozené a zničené věci v místě škody k následné prohlídce pracovníků Generali. Pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů nelze zbytky poškozených či zničených věcí na místě uchovat, proveďte jejich likvidaci. V tomto případě je nutné prokázat existenci důvodů likvidace – fotodokumentace, nařízení hygienika apod.

Náklady, které jsou prokazatelně vynaložené na likvidaci škody, mohou být součástí výplaty pojistného plnění. Doporučujeme vést si jejich záznam. S likvidátorem pojistné události je možné dohodnout vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Generali

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články