Riziko povodní je podhodnocené a nebere se vážně


			Riziko povodní je podhodnocené a nebere se vážně
25.10.2011 Živly

Povodně jsou nejčastější přírodní katastrofou po celém světě. Přitom jde o rizika, která jsou do značné míry uměle vytvořená nebo alespoň zhoršená lidskou činností. Nová analýza od Allianz se zaměřuje na základní kroky, které by mohly vést ke snížení škod.
Málokterý region na světě je v bezpečí před záplavami. Stačí jen pomyslet na povodně řeky Mississippi v dubnu a květnu 2001, které způsobily rekordní ztráty v miliardách dolarů. Nebo na masy vody, které obklopují Thajsko právě teď.
Nicméně lidé často podceňují ničivou sílu vody. "Povědomí o možných rizicích přírodních katastrof není dostatečné. To znamená, že lidé často neberou dostatečně vážně bezpečnostní opatření," říká Clement B. Booth, člen představenstva Allianz SE.

Záplava je nejčastěji se vyskytující přírodní katastrofou na světě. V roce 2010 databázi EM-DAT zaregistrovala asi 400 přírodních katastrof, se stovkou postižených lidí a s 10 mrtvými. Téměř polovina z těchto katastrof byly záplavy (182 případů), které ovlivnily život zhruba 179 milionů lidí na celém světě.
Příčiny byly většinou umělé: ať už klimatické změny nebo hluboké zásahy do přirozeného toku řek, které v záplavových oblastech výrazně zvyšují povodňová rizika.
Lidé se však stále zdráhají investovat do prevence.
Faktem je, že existují i jednoduché věci, které lze udělat před a při povodni, a které výrazně sníží ztráty. Cenné věci by měly být uloženy na bezpečných místech (v patrech), které povodeň nezasáhne, a pamatovat na vypnutí plynu, vody a elektřiny. Důležité dokumenty, jako je pojištění, by měly být snadno přístupné a uchovávány na bezpečném a suchém místě.
Pojištění proti povodni samo o sobě je poměrně jednoduchý krok, ale je často přehlíženo. "Jen málo lidí žije v oblastech, kde pojištění proti přírodním rizikům a záplavě není možné," řekl Booth.
Pojišťovny, média a politici musí pokračovat v působení na lidi, aby si uvědomili potřebu účinné prevence rizik.

Allianz


Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články