UBIMET: Umíme včas varovat před nepříznivým počasím


			UBIMET: Umíme včas varovat před nepříznivým počasím
13.4.2012 Živly

Prorokování počasí bylo vždy zajímavým byznysem, i když v dávných dobách mělo pro "povětrnostní proroky" nepříjemné následky. Pokud se takový "prorok" zmýlil, čekala ho v lepším případě ostuda, v horším rány holí. V Praze žil za Rakouska-Uherska muž jménem Fiala, který si jako první hrdě připojoval ke svému jménu pět písmen "p" - první pražský privilegovaný prorok povětrnosti". Dnes už zapomenutý člověk, který ale bral své předpovědi vážně a snažil se o velmi nesnadný vědecký přístup. Studoval přírodní jevy a dával je do souvislostí, přistupoval k předpovědím na svou dobu seriózně. Zda mu vycházely a zda se tím uživil, nám není známo...

Doba pokročila a dnes díky družicím, meteorologickým stanicím, radarům a počítačům (je nutno říci, že jde o poměrně rozsáhlou řadu technologicky dokonalých družic a o velmi pokročilé a drahé počítače) lze předpovědi počasí dodávat s velkou přesností. Takové přesné předpovědi počasí nabízí UBIMET – firma, která má varování před nepříznivým počasím na základě PSČ klienta v náplni práce. Soukromé osoby stejně jako podniky mohou dostat varování před sněhem, přívalovým deštěm, vichřicí, bouřkou nebo ledovým deštěm. A to takovým způsobem, jaký si samy vyberou: esmeskou, mailem, faxem...

UBIMET je největší soukromý poskytovatel meteorogických služeb v centrální a východní Evropě“, vysvětluje manažer UBIMET pro Českou a Slovenskou republiku Mag. Martin Koen. Společnost má zákazníky v Rakousku, Česku, na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku a Černé Hoře.

UBIMET má přístup k mimořádně husté síti meteorologických stanic v Evropě, celosvětově se jedná o více než 14 000 stanic, současně má k dispozici aktuální radarová data počasí k včasnému určení nepříznivého počasí. Díky tomu dokáže UBIMET dodat svým klientům přesnou regionální předpověď počasí.

Předpovědi i proaustralský regatový tým

UBIMET vznikl v roce 2007. „Orientujeme se na východní Evropu, proto sídlíme ve Vídni,“ vysvětluje Koen. Druhá část firmy pracuje na projektech v Austrálii, proto má sídlo v Melbourne. A jakousi třešničkou na dortu jsou předpovědi počasí pro australský olympijský regatový tým.

UBIMET nabízí služby související s počasím mnoha různým oborům, jako pojišťovnám, drahám, elektrárenském průmyslu, médiím, krizovým štábům, výzkumným organizacím, obcím,...  V případě pojišťoven jde bezesporu o významnou službu. UBIMET totiž umí nejen varovat klienty před nenadálými výkyvy počasí, ale má uloženy ve své databázi údaje, které sahají daleko do minulosti. Pokud např. přijde klient a hlásí, že mu před půl rokem bouře odnesla střechu, záznamy UBIMET to dokážou potvrdit (nebo vyvrátit).

Služby risk managementu

Služby, poskytované risk managementu, patří do třetí oblasti nabídky společnosti UBIMET pro pojišťovny. Pojišťovny v rámci risk managementu potřebují posoudit, zda pojistí půdu v určitých oblastech, zda jsou tyto oblasti ohroženy nenadálými katastrofami či nikoliv. „Víme, kde hodně prší a zda jsou v dané oblasti pole na svazích,“ upřesňuje Koen.

Rakouským a německým drahám hlídá UBIMET jejich kompletní dopravní síť. „Při velké vichřici musí dráhy snížit rychlost. Poskytujeme jim předpovědi, které oblasti jsou rizikové. A hrozí-li např. riziko spadlých stromů na železniční trať, poskytujeme rychlou informaci, aby se dráhy mohly podívat, zda je či není trať průjezdná,“ vysvětluje Koen a dodává, že pro rakouské dráhy hlídají také riziko požáru podél trati.

Služby pro zákazníky pojišťoven

UBIMET nabízí speciálně pro zákazníky pojišťoven individuální varování před nepříznivým počasím na základě jejich PSČ. Klientům pojišťoven je možné včas poslat  varování esemeskou nebo emailem. „Varování před nepříznivým počasím obdrží klient 15 minut až 48 hodin před nepříznivou událostí. Varování je srozumitelné a výstižné, včetně informací ohledně důsledků a doporučených opatření,“ vysvětlil Koen. Nejde o žádné automatizované varování, které by klienta zbytečně obtěžovalo, každé je vytvořeno meteorologem a je zasláno klientovi v případě, že se jeho bydliště nachází v místě ohroženém nepříznivým počasím.

Odesílatelem je pojišťovna klienta.

Na dotaz, zda se o rozeslání zpráv musí postarat pojišťovna, odpovídá Koen, že vše zajistí UBIMET. Vytvoří zprávu a určí, kterým klientům má být zpráva rozeslána. Nakonec UBIMET takto vytvořenou zprávu klientům rozešle.  

Varování je samozřejmě v češtině.

Výhody

Díky včasnému varování se sníží škody a zvýší bezpečnost.

Podle průzkumu, který byl proveden pojišťovnou UNIQA v Rakousku a která využívá služby UBIMET, potvrdilo 99 % klientů spokojenost s tímto varováním. 42 % dotázaných již zachránilo varování před konkrétní škodou – lidé si zavřeli okna, uklidili auto do garáže, apod.

„Každý spojuje v Rakousku varování s pojišťovnou UNIQA. Vlastně nikdo neví, že veškerou práci udělá UBIMET. My logicky preferujeme jméno partnera, protože je to jeho služba. V současné době varujeme již skoro 2 milióny koncových zákazníků “ uzavřel Koen.

UBIMET v číslech

Snadným výpočtem lze zjistit, že pokud činí průměrná škoda na autě z havarijního pojištění 2 494 eur, pojišťovna díky službě UBIMET ušetří ročně přes 1 200 000 eur (při 100.000 klientů v systému varování).

Dagmar Šístková

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS