UNIQA: Škody z povodní ke dnešními dni činí 308 miliónů korun


			UNIQA: Škody z povodní ke dnešními dni činí 308 miliónů korun
26.6.2013 Živly

Nahlašování škod již koncem minulého týdne opadlo, takže už UNIQA pojišťovna nečeká velký příliv, prakticky maximálně do několika málo desítek kusů. Naopak se může ještě pohnout odhad celkové škody, protože během prohlídky nebo po nějaké době po opadnutí vody mohou škody narůst oproti prvotnímu předpokladu.

"K dnešnímu dni máme nahlášeno 790 majetkových škod za celkových očekávaných 308 milionů korun. Povodně poničily rovněž 45 vozidel našich klientů v celkové odhadované hodnotě 3,6 milionu korun," uvedla Eva Svobodová z UNIQA a dodala: "Celkově jsme očekávali okolo 1000 kusů škod v úhrnné hodnově 380-400 milionů korun. Podle dnešního stavu lze předpokládat, že skutečnost tomu bude víceméně odpovídat, nedojde-li k zásadnímu přehodnocení výše některých velkých průmyslových škod." Privátní retailové klienti nahlásili celkem 578 škod na majetku (73 %) v celkové odhadované hodnotě 36 milionů korun. Průměrná škoda v tomto segmentu tak činí 62 000 korun, což znamená oproti předchozímu týdnu mírný nárůst.

Podnikatelé a podniky nahlásily celkem 212 škod na majetku (27 %) v úhrnné odhadované hodnotě 272 milionů korun. Z této sumy je velkých průmyslových škod celkem 88 kusů (t.j. 11 % všech nahlášených škod v UNIQA) a celkově dosahují hodnoty přibližně 150 milionů korun. Vedle škod na majetku registrujeme také škody přerušením provozu a škody na stavební a montážní.

Proces vyřizování škod pokračuje. K dnešnímu dni je kompletně zlikvidováno a vyplaceno asi 17 % škod a vyplaceno asi 40 milionů korun na pojistném plnění. Ukazuje se, že asi 23 % pojištěných využilo nabízenou zálohu na pojistné plnění v zájmu urychlené obnovy.

 
UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články