Zemědělci a pojištění: půjde to v budoucnosti dohromady?


			Zemědělci a pojištění: půjde to v budoucnosti dohromady?
1.3.2011 Živly

Z rozhovoru, který se zemědělským podnikatelem Ing. Liborem Veselým připravila naše stálá spolupracovnice, vyplývá, že zemědělci zatím nijak výrazně pojištění nevyužívají. Tedy zatím... Je vidět, že jim mnohdy chybí i tolik potřebné informace.

Osloveným zemědělským podnikatelem je Ing. Libor Veselý z Čakoviček na okrese Praha východ. Podniká na rodinné farmě s otcem a bratrem. Mají rostlinnou a živočišnou výrobu, jde o cca 400 ha orné půdy. Těžiště podnikání je v rostlinné výrobě. V malé míře chovají prasata, kozy, ovce.

 

*Využíváte zemědělské pojištění, tedy pojištění plodin nebo zvířat?

Přiznám se, že zatím jsem takové pojištění nevyužil.

 

*A víte o tom, že stát (tedy konkrétně Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond - PGRLF) přispívá zemědělcům formou dotace na pojistné, pokud si zemědělec pojistí plodiny nebo zvířata?

Ano, to vím.

(Podpora přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkurzní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. V případě, že Fond finanční podporu pojištění poskytne, uzavře s Žadatelem smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění. Na podporu ovšem není právní nárok. Žadatel je povinen předložit komplexně vyplněnou žádost o podporu pojištění včetně příloh. Příjem žádostí je zahájen vždy k 1.8. příslušného roku, pozn. red.).

 

*Doslechl jste se, jakým způsobem je dotace vyplácena a v jaké výši?

Ne, to tedy nevím. Přiznám se, že jsem se to dozvěděl až od Vás a docela mě to překvapilo.

 

*Uvažujete o tom, že byste si pro letošní rok pojistil např. plodiny na orné půdě?

Do této doby jsem o tom neuvažoval. Ale když jste mi vysvětlila, že stát přispívá z PGRLF na pojistné, tak jsem o tom začal vážně uvažovat.

 

*Můžete mi prozradit, zda se vám zdá pojištění plodin drahé?

Nezdá. Ovšem jedině v tom případě, že dotace z PGRLF dosahuje výše 50 % z pojistného.

 

*A když budou dotace nižší než 50 %? Bude potom pro vás pojištění drahé?

Víte, je otázkou, co je drahé a co není. Samozřejmě to záleží na okolnostech. Pokud přijde krupobití nebo jiná podobná katastrofa, my nebudeme pojištěni a přijdeme o velkou část úrody, asi budeme litovat, že jsme neinvestovali do pojištění.

 

*Využil jste někdy služeb pojišťovacího poradce nebo pojišťovacího makléře?

Já osobně jsem takových služeb zatím nevyužil.

 

* A využíváte nějaké jiné druhy pojištění?

Ano, mám pojištěnou domácnost, dům a vozidla.

 

*Závěrem se ještě zeptám na to, co zdánlivě se zemědělským pojištěním vůbec nesouvisí. Zajímalo by mne totiž, zda se Vám vyplatí chovat prasata na maso? Ptám se proto, že novináři často uvádějí, že zemědělci na chovu prasat vůbec nevydělávají. Je to pravda?

Pravda to je, protože náš zisk je skutečně nulový. Kdyby to v naší rodině nebyla tradice, tak bychom prasata na maso nechovali. Těžiště našeho podnikání je v rostlinné výrobě. Prasata chováme jen v malé míře.

Děkuji vám za rozhovor.

Zora Špirakusová


Zdroj: Zora Špirakusová

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS