Zimní pojistné události pohledem Allianz pojišťovny

17.2.2012 Živly

Klasické zimní pojistné události se pomalu začínají dávat do pohybu. Většinou postupují tak, že nejprve se vyplácí škody z tíhy sněhu a dopravních nehod na uklouzaných silnicích a pokud se rychle oteplí a velké množství bílé masy roztaje, začnou lidé hlásit škody po lokálních záplavách. V letošní zimě do toho ještě vstoupily mrazy, díky kterým se s pojišťovnou spojily především motoristé a majitelé nemovitostí, ve kterých zamrzla voda.

Převedeno do řeči čísel - od poloviny února Allianz pojišťovna eviduje tisíce motoristických pojistných událostí a více než 500 zimních případů, mezi kterými dominuje 296 vodovodních škod a 145 poškození, jež způsobil mráz. Ze záplav jde zatím o tři škody, ale tyto údaje mají pojišťovny až poté, co voda opadne a klienti jim je začnou hlásit. Tíha sněhu byla zatím likvidována jenom výjimečně.

V mrazivé druhé polovině února u lidí s pojistkou od Allianz hořelo ve 33 případech.

Celkově jde o škody za více než 20 milionů korun.

Jakmile lidé ohlásí pojistnou událost, domluví se na návštěvě mobilního technika, který jim jejich škodu prohlédne, vše s nimi sepíše a předá likvidátorovi, který škodu zaplatí.

Jak postupovat při hlášení škody Allianz pojišťovně

  • Pokud máte fotoaparát - zdokumentujte stav nemovitosti i poškozené movité věci po živelné pohromě (povodeň, záplava, vichřice, krupobití, úder blesku, atd.) 
  • Pokud nemáte fotoaparát - začněte uklízet nemovitost, poškozené věci shromážděte na jedno místo, mobilní technik je zdokumentuje. 
  • Zabraňte vzniku další škody - okamžitě začněte provádět úklid nemovitosti - vysušování, vyklízení, čištění. 
  • Zpracujte seznam poškozených věci s uvedením ceny, stáří, případně shromážděte doklady a účty, urychlíte tím prohlídku.
  • Následně budete moci vkládat dokumenty a sledovat stav škody na níže uvedeném odkazu:

    http://www.allianz.cz/obcane/sluzby/oznameni-skodne-udalosti/informace-o-skodne-udalosti/

Allianz

Zdroj: Allianz

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články