Zimní pojistné události pohledem Allianz pojišťovny


			Zimní pojistné události pohledem Allianz pojišťovny
17.2.2012 Živly

Klasické zimní pojistné události se pomalu začínají dávat do pohybu. Většinou postupují tak, že nejprve se vyplácí škody z tíhy sněhu a dopravních nehod na uklouzaných silnicích a pokud se rychle oteplí a velké množství bílé masy roztaje, začnou lidé hlásit škody po lokálních záplavách. V letošní zimě do toho ještě vstoupily mrazy, díky kterým se s pojišťovnou spojily především motoristé a majitelé nemovitostí, ve kterých zamrzla voda.

Převedeno do řeči čísel - od poloviny února Allianz pojišťovna eviduje tisíce motoristických pojistných událostí a více než 500 zimních případů, mezi kterými dominuje 296 vodovodních škod a 145 poškození, jež způsobil mráz. Ze záplav jde zatím o tři škody, ale tyto údaje mají pojišťovny až poté, co voda opadne a klienti jim je začnou hlásit. Tíha sněhu byla zatím likvidována jenom výjimečně.

V mrazivé druhé polovině února u lidí s pojistkou od Allianz hořelo ve 33 případech.

Celkově jde o škody za více než 20 milionů korun.

Jakmile lidé ohlásí pojistnou událost, domluví se na návštěvě mobilního technika, který jim jejich škodu prohlédne, vše s nimi sepíše a předá likvidátorovi, který škodu zaplatí.

Jak postupovat při hlášení škody Allianz pojišťovně

  • Pokud máte fotoaparát - zdokumentujte stav nemovitosti i poškozené movité věci po živelné pohromě (povodeň, záplava, vichřice, krupobití, úder blesku, atd.) 
  • Pokud nemáte fotoaparát - začněte uklízet nemovitost, poškozené věci shromážděte na jedno místo, mobilní technik je zdokumentuje. 
  • Zabraňte vzniku další škody - okamžitě začněte provádět úklid nemovitosti - vysušování, vyklízení, čištění. 
  • Zpracujte seznam poškozených věci s uvedením ceny, stáří, případně shromážděte doklady a účty, urychlíte tím prohlídku.
  • Následně budete moci vkládat dokumenty a sledovat stav škody na níže uvedeném odkazu:

    http://www.allianz.cz/obcane/sluzby/oznameni-skodne-udalosti/informace-o-skodne-udalosti/

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články