Seminář: Výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a dohled ČNB


			Seminář: Výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a dohled ČNB

Seminář:

Požadavky na výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele a dohledová činnost ČNB

Termín konání: 15. 05. 2014 od 09:30 do 13:00

Místo konání: Praha, Těšnov 5

lektoři: JUDr. Lenka Pěnčíková, JUDr. Jan Ježdík

Cena za účastníka: 1.750,- Kč + DPH

při účasti tří a více účastníků z jedné společnosti se poskytuje sleva ve výši 10%

přihláška: e-mailem: sberesova@jjmc.cz, přes web: www.jjmc.cz


Program semináře

  1. Postavení pojišťovacího zprostředkovatele, klíčová problematika spojená s jeho činností

  2. Odborná způsobilost a odborná péče pojišťovacího zprostředkovatele

  3. Organizace práce, obchodní model a kontrolní mechanismy v činnosti pojišťovacího zprostředkovatele

  4. Nápravná a sankční opatření, rozbor rozhodnutí ČNB a jejich dopadu na činnost pojišťovacího zprostředkovatele

Cíl semináře

Seminář je svými tématy orientován na pojišťovací makléře, pojišťovací agenty a podřízené pojišťovací zprostředkovatele. Dále je orientován na zaměstnance pojišťoven, kteří se zabývají spoluprací s pojišťovacími zprostředkovateli.   

Obsah semináře vychází z platné právní úpravy, z úředních opatření České národní banky a jejích nálezů a rozhodnutí ve správním řízení, které dopadají na činnost pojišťovacích zprostředkovatelů.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vývojem aplikace právní úpravy, jejím dopadem na činnost pojišťovacího zprostředkovatele.   

Účastníci semináře získají informace o tom, jaké požadavky jsou kladeny na řízení obchodní společnosti zabývající se zprostředkováním pojištění, resp. na výkon vlastní podnikatelské činnosti při zprostředkování pojištění.

Seminář by měl přispět ke snížení rizika negativních nálezů kontrolních orgánů a případných opatření a sankcí, které z nich mohou vyplývat.

JJMC


Zdroj: JJMC

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články