Seminář OPERAČNÍ RIZIKO 17.–19. září 2013


			Seminář OPERAČNÍ RIZIKO 17.–19. září 2013

17.–19. září 2013

Seminář pokrývá komplexně všechny aspekty měření a řízení operačního rizika, 
a je tudíž vhodný pro specialisty pojišťoven, kteří jsou, nebo budou 
zodpovědní za implementaci řízení operačního rizika podle pravidel Solvency 
II. Seminář se zabývá zejména následujícími oblastmi: 

* identifikace hrozeb plynoucích z operačního rizika, 

* sběr událostí operačního rizika, 

* metody měření velikosti rizika (na bázi Value at Risk) s využitím 
Monte Carlo simulace, 

* sebehodnocení rizik (Risk and Control Self Assessment) a 
vyhodnocování účinnosti interních kontrol, 

* nastavení a použití indikátorů rizika (tzv. Key Risk Indicators), 

* Business Continuity Management, 

* problematika Fraud Managementu atd. 

Seminář je založen na praktických zkušenostech s implementací metod měření a 
řízení operačního rizika ve finančních institucích a je doplněn o praktické 
zkušenosti s každodenním řízením operačního rizika, které přednese Senior 
Operational Risk Officer Československé obchodní banky, a.s. 

Máte-li zájem se jednotlivých seminářů zúčastnit, potvrďte, prosím, svou 
účast co nejdříve zde http://www.arm.cz/index.php/prihlaska-seminare.html 

 

Advanced Risk Management s.r.o.

Zdroj: Advanced Risk Management

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články