Studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí 2015


			Studium: Technické znalectví a likvidace pojistných událostí 2015
13.10.2015 Vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s Českou komorou samostatných likvidátorů pojistných událostí pro Vás připravil další běh čtyřsemestrálního specializačního studia Technické znalectví a likvidace pojistných událostí. Tento, již dvanáctý běh studia bude zahájen v pátek dne 23. října 2015.

Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c. umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle Živnostenského zákona).

Podrobnější informace o tomto studiu najdete na stránkách Mendelovy univerzity v Brně - Institutu celoživotního vzdělávání v sekci Technické a ostatní kurzy a na stránkách České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí http://www.ckslpu.com.

FORMA STUDIA

Studium je čtyřsemestrální (říjen 2015 – červen 2017) a probíhá kombinovanou formou. Výuka probíhá 1x za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

Studium je členěno na bloky přímé výuky formou přednášek, seminárních cvičení a konzultací a na část samostudia. Součástí studia je vypracování závěrečné práce dle individuálního zadání a její obhajoba formou komisionální zkoušky.

VÝSTUP

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou. Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování specializačního studia celoživotního vzdělávání v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. Specializační studium plní současně podmínky stanovené zákonem č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: MENDELU

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články