Občanský zákoník jako hudba budoucnosti ... Vzdálené, nebo blízké?


			Občanský zákoník jako hudba budoucnosti ... Vzdálené, nebo blízké?
12.5.2011 Ze života

Málokterý právní předpis byl v rámci své přípravy předmětem tolika diskusí a připomínek jak ze strany laické veřejnosti, tak ze strany odborníků, jako návrh nového občanského zákoníku.

Ačkoliv výhodou nového občanského zákoníku má být větší sozumitelnost pro běžného člověka, z hlediska právního ho odborníci vnímají s poměrně velkou mírou nejistoty. Konstatovala to Mgr. Lucie Krejčí, předsedkyně pracovní skupiny pro občanský zákoník z České asociace pojišťoven


Náhrada škody na zdraví a chybějící vyhláška

Pokud se jedná o další oblast právní úpravy nového občanského zákoníku, je až paradoxní, že celý národ ví o navrhované úpravě "odškodnění ztrýty radosti z dovolené", avšak o úpravě skutečného "odškodňování" je povědomí veřejnosti podstatně nižší, ačkoliv představuje větší zásah do života člověka a navrhované změny jsou poměrně zásadní. Zcela odlišnou úpravu představuje určování výše náhrady škody při ublížení na zdraví a při usmrcení.

Nový občanský zákoník v této oblasti pouze stanovuje škůdci povinnost odčinit při ublížení na zdraví "újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy".


Odškodňování bolesti - jen podle "zásad slušnosti"

Zásadní změnou, která však z textace zákona nevyplývá, je skutečnost, že zákon nebude doprovázet jako v dnešní době vyhláška, jež by poskytovala základní parametry pro odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění (řečeno současnou terminologií).

Nebude tedy existovat žádný prováděcí předpis, který by poskytl základní vodítko pro odškodňování této tolik subjektivní kategorie náhrady škody. Návod či pomůcku v tomto směru nepředstavuje ani poslední věta uvedeného ustanovení, která pro případ, že nelze výši náhrady takto určit, stanoví jako subsidiární pravidlo "zásady slušnosti".

Tato vágní pravdila mohou vést k tomu, že alespoň zpočátku bude velká část nároků posuzována soudy, protože pojistitelé nebudou schopni bez jakéhokoliv vodítka vyčíslit náhradu této škody.


Mgr. Lucie Krejčí, Pojistný obzor


Pozn. redakce: Peníze a zásada slušnosti? A to má fungovat?

Zdroj: Lucie Krejčí, ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS