Počet osob se závazky po splatnosti ve druhém čtvrtletí vzrostl


			Počet osob se závazky po splatnosti ve druhém čtvrtletí vzrostl
25.7.2013 Ze života

Druhé čtvrtletí přineslo mírné zhoršení schopnosti obyvatel ČR splácet své splatné závazky ve všech krajích ČR. K 30. 6. 2013 evidovalo sdružení SOLUS závazky po splatnosti u 8,23 % dospělé populace ČR (oproti 8,15 % ke konci 1. čtvrtletí 2013). V Ústeckém kraji, kde je situace dlouhodobě nejhorší, překročila míra osob zapsaných v Registru FO sdružení SOLUS poprvé v historii hranici 15 %.

„Přestože vypadá pokračující trend zhoršení situace ve všech krajích ČR dramaticky, v absolutních počtech přibývají v Registru FO čtvrtletně jen stovky osob v jednotlivých krajích, které se dostanou do potíží s úhradou svých závazků,“ uvádí k aktuálním statistikám Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Schopnost hradit splatné závazky se významně liší v jednotlivých krajích České republiky. Dlouhodobě nejhorší situace je v Ústeckém kraji, kde není u členů sdružení SOLUS dlouhodobě schopno platit své závazky již 15,02 % dospělých obyvatel kraje. Desetiprocentní hranici překračuje také Karlovarský kraj (13,92 %), Liberecký kraj (11,17 %) a nově také Moravskoslezský kraj (10,02 %). Nejméně potíží se splácením závazků eviduje sdružení SOLUS naopak na Vysočině a ve Zlínském kraji, kde nedosahuje podíl osob s dluhem po splatnosti ani 6 %.

Sdružení SOLUS v souvislosti s rostoucí mírouneschopnosti splácet své závazky apeluje na občany, aby se chovali odpovědně a zdrželi se další snahy o zadlužování v okamžiku, kdy již nedokáží plnit své aktuální závazky a rozhodně aby se neobraceli se svojí žádostí na společnosti, které dostatečně neprověřují jejich bonitu. „Využívání klientských registrů významně omezuje riziko, že se klient dostane do dluhové spirály končící exekucí či osobním bankrotem. Pokud již klient má závazek po splatnosti evidovaný v  Registru FO, měl by důkladně zvážit přijímání jakýchkoli dalších závazků, ať už pocházejí z finančních či jiných služeb,“ dodává Jan Stopka.

osoby se závazkem po spatnosti

Podíl počtu osob se závazkem po splatnosti v registru SOLUS na celkovém počtu obyvatel ve věku 18 let a více v jednotlivých krajích 

Solus

Zdroj: Solus

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články