Podnikatel falšoval pojistnou smlouvu – soud věc odložil


			Podnikatel falšoval pojistnou smlouvu – soud věc odložil
15.5.2013 Ze života

Podnikatel – autodopravce falšoval pojistnou smlouvu, aby dostal šanci získat obchodní transakci. Věc se dostala k soudu a světe div se, soud věc odložil! Podle soudu nejde o podezření z trestného činu.

Pojďme se podívat na celý příběh zblízka.


Vše pro získání zakázky

Podnikatel Jaroslav Vrána (jméno je změněno) sháněl přepravu čehosi z Itálie do České republiky a v databázi Raaltrans nalezl obchodní firmu MERKA SPEDITION, s. r. o. Dne 1. 2. 2013 se telefonicky spojil se zástupcem této firmy panem Radkem Horkým, který po něm požadoval předložení dokladů – koncesní listinu, osvědčení o DIČ i osvědčení o platném pojištění. Podnikatel mu sdělil, že požadované dokumenty lze stáhnout z webových stránek.


Není pojistná smlouva? Tak se udělá doma na koleně

Chytrolín Vrána na svém počítači upravil na neplatné pojistné smlouvě data jejího sjednání a platnosti, jako datum sjednání smlouvy uvedl 14. 12. 2012 a datum její platnosti upravil na 5. 12. 2013 (původní platnost pojistné smlouvy trvala od 14. 12. 2006 do 5. 12. 2007).

Upravený „doklad“ odeslal obchodní firmě MERKA SPEDITION, s. r. o. Leč Radek Horký mu sdělil, že se jim na tomto dokladu něco nezdá, a že jej prověřují. Po několika minutách po ukončení hovoru sám podnikatel zavolal Radku Horkému a potvrdil, že pojistná smlouva není v pořádku, a že chce celou objednávku stornovat.

Uvedl, že nikdo z jeho zákazníků po něm pojistnou smlouvu nepožadoval, navíc nevozil tak hodnotné zboží, aby se mu pojištění vyplatilo, a že pokud by při přepravě nákladu došlo k nějaké škodě, firma Jaroslava Vrány by škodu určitě (!) uhradila.


Proč je důležitá pojistná smlouva

Ing. Luděk Mervart, jednatel obchodní firmy MERKA SPEDITION, s. r. o., vysvětlil, že uzavřením přepravní smlouvy s dopravcem se nepřenáší ručení za zboží vlastníkovi výhradně na dopravce, dopravce ale na základě přepravní smlouvy ručí firmě, která zajistila přepravu.

Z uvedeného důvodu byla jednáním podezřelého obchodní firma MERKA SPEDITION, s. r. o. poškozena, neboť v případě poškození zboží by škoda nebyla likvidní přes pojišťovnu, a obchodní firma MERKA SPEDITION, s. r. o. by byla odkázána se svým nárokem na dopravce, přičemž vymožení náhrady škody na dopravci je buď komplikované (nároky je nutné případně řešit soudně) nebo nemožné z důvodu špatné bonity dopravce.

Pouze díky včasnému reagování a zkušenostem nedošlo ke vzniku škody, zdůraznil Luděk Mervart, a dodal, že nicméně jednání podezřelého považuje za velmi nebezpečné. I proto na něj podal žalobu.


Co na to Česká pojišťovna?Dle vyjádření České pojišťovny dochází popsaným jednáním k poškození jejího dobrého jména a práv. Rozsah poškození svých nemajetkových práv však Česká pojišťovna dále nespecifikovala (např. že v důsledku jednání její další klienti odstoupili od již uzavřených pojistných smluv, že v médiích byly a jsou na její adresu v tomto směru podávány negativní reference, apod.).


Rozhodnutí státní zástupkyně

Podle státní zástupkyně lze konstatovat, že jednání podezřelého Jaroslava Vrány pouze odporuje poctivému obchodnímu styku.

V této souvislosti poukázala na to, že podvodné jednání podezřelého Vrány bylo v poměrně krátké době a bez větších obtíží odhaleno, tedy nejednalo se o možný následek, který by byl obtížně odstranitelný, popřípadě již zcela neodstranitelný.

Jednáním podezřelého údajně nebyla poškozena nemajetková práva České pojišťovny  a obchodní firmy MERKA SPEDITION, s. r. o …


A nebyl to trestný čin?

Ale co pokus o pojistný podvod? Cožpak lze případ doslova „zamést pod koberec“, když pojistný podvod je kvalifikován jako trestný čin? Pan Vrána se přece oháněl falšovanou pojistnou smlouvou! Co kdyby podvod byl dokonán?

Znamená rozhodnutí soudu to, že každý podnikatel může bez mrknutí oka falšovat pojistné smlouvy a zkoušet, zda to pojišťovna  (nebo obchodní partner) odhalí?

Co vy na to, naši čtenáři? Jaký je váš názor na náš příběh?


Dagmar Šístková


Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Paní státní zástupkyně

Jaroslav K,  16. 5. 2013

Ten člověk se pokusil o podvod a teď poznal, že mu tento pokus vlastně prošel bez vážných následků

Paní zástupkyně by se měla zamyslet nad tím, proč schvaluje takové podvodné jednání.

A toto je obrázek, jak funguje naše státní zastupitelsví ...

.

MCharvat,  15. 5. 2013

Paní státní zástupkyně bohužel zřejmě žehrá na to, že se jedná o smluvní dobrovolné pojištění a že se tak vlastně nic moc nestalo. Myslím, že kdyby se jednalo o falšování zelené karty nebo smlouvy na prof. ODP provozovatele ZZ, bude dotyčná mnohem přísnější. (Ne)rovnost nade vše!

RSS

Související články