PČS: Klienti mění on-line u životní pojistky nejčastěji kontaktní údaje


			PČS: Klienti mění on-line u životní pojistky nejčastěji kontaktní údaje
20.8.2013 Technologie

Klienti Pojišťovny České spořitelny spravují životní pojistky přes internetovou aplikaci SERVIS 24. Bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky smlouvu upravilo již 5 000 klientů. Nejčastěji (67 %) používají on-line přístup ke změně kontaktních údajů, často (27 %) ale upravují také osoby určené k výplatě peněz z pojistky v případě jejich úmrtí.

Internetová aplikace klientům šetří čas, změna kontaktních údajů, obmyšlených osob nebo rozložení pojistného do fondů je navíc provedena okamžitě,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Klienti si také mohou aktivovat přijímání E-dokumentů, poté jim elektronicky zasíláme výroční rekapitulace, potvrzení o zaplacení pojistného pro daňové odpočty, potvrzení o přijetí hlášení pojistné události nebo jim připomínáme platby pojistného.“

On-line náhledu již využilo více jak 124 000 klientů, změnu pojistné smlouvy provedlo již 5 000 z nich. Klienti nejčastěji mění kontaktní údaje (v 67 procentech) a obmyšlené osoby (ve 27 procentech), někteří také rozložení pojistného do fondů (v 6 procentech). Přijímání E-dokumentů, tedy elektronické zasílání rekapitulací a potvrzení, aktivně využívá 2 300 klientů.

Klienti v on-line náhledu vidí například údaje o pojištěných rizicích, aktuální kapitálovou hodnotu, maximální možný výběr z kapitálové hodnoty, informace o pojistném plnění v případě pojistné události, částku nutnou k doplacení pro maximální daňové zvýhodnění nebo detailní informace o platbách pojistného. Dále mohou získat informace o pojistníkovi, pojištěných a obmyšlených osobách.

Přes SERVIS 24 České spořitelny lze měnit kontaktní údaje, obmyšlené osoby a rozložení pojistného do fondů.

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články