Transformace pojišťovacího sektoru: Jak stroje změní hru pojišťoven?


			Transformace pojišťovacího sektoru: Jak stroje změní hru pojišťoven?
11.2.2016 Technologie

Bude další konkurenční bitva v pojišťovnictví vedena na úrovni strojů, které se dokáží sami učit a řešit tak komplexní problémy? Specialista na technologie ze společnosti KPMG je o tom přesvědčený. Jen včasné zapojení analýzy sdílených informací a jejich zapojení do procesů pokročilých technologií může v této bitvě přinést vítězství.

Bude další konkurenční bitva v pojišťovnictví vedena na úrovni strojů, které se dokáží sami učit a řešit tak komplexní problémy? Specialista na technologie ze společnosti KPMG je o tom přesvědčený. Jen včasné zapojení analýzy sdílených informací a jejich zapojení do procesů pokročilých technologií může v této bitvě přinést vítězství.

Pouze do teď mohli být manažeři pojišťoven omluveni z ignorace potenciálu technologie učících se strojů. Pravda byla vyslovena. Nápad sice vypadá, jako kdyby pocházel z nějakého sci-fi filmu z osmdesátých let, ve kterém se počítače poučily z chyb lidstva a přizpůsobily se. Staly se chytřejšími a mohly stále lépe předvídat jednání svých lidských stvořitelů.

Toto ovšem není žádný výmysl Isaaca Asimova. Toto je realita. A mnoho organizací po celém světě již využívá výhod učících se strojů k výpočtu nových byznys-modelů, snižování rizik, zvyšování efektivity a řízení nových konkurenčních výhod.

Mnoho organizací a vědců pracuje na navrhování a vylepšování učících procesů počítačů již desítky let. První koncept těchto strojů byl navržen již v padesátých letech minulého století. Velká část vývoje učících se zařízení, byla převážně určena pro úzký okruh akademiků a technologických geeků. Během několika desetiletí, však onu původní myšlenku posunuli byznys lídři o pořádný kus dál.

V současné době po této technologii stále stoupá poptávka, neboť dokáže spojit dva světy. Svět informací a svět jedniček a nul, skrze který pak dokáže generovat zisk.

Řízeno daty

Změnilo se mnohé. Zařízení, která jsou schopná „pochopit“ příchozí data a podle předchozích rozhodnutí, či výsledků je zpracovat, se stávají velkým tématem v mnoha oblastech podnikání. Navíc se stále zvyšuje dostupnost i šíře dat a spolu s tím i klesá cena cloudových služeb. Během posledních deseti let společnosti hořečnatě digitalizovaly svá data a nahrávky – budovaly hory zákaznických historických dat, transakcí, produktů a kanálů. A nyní se připravují na jejich správné využití. Nástup „big data“, zapříčinil vnik obří masy nestrukturalizovaných dat. Vše od počasí, skrze statusy na sociálních médiích, přes dopravu a údaje o pohybu, poskytlo materiál, se kterým se nyní musí společnosti naučit procházet a brát si z něj to potřebné. Naučit se pokládat nové otázky pro nové balíky informací ve správném pořadí a pro dosažení žádoucích cílů.

Tyto nové systémy mohou nyní ovlivnit práci s informacemi stejnou měrou, jakou kdysi ovlivnila automatizace klasickou manuální výrobu.

Nové hřiště

Pojišťovací sektor vidí v samoučících systémech zásadní měnič pravidel. Realitou je, že dnešní pojišťovny se soustředí na tři hlavní oblasti. Zlepšování compliance, vylepšování cenových struktur a zvyšování konkurenceschopnosti. Jaký vliv budou mít nové systémy na tyto oblasti?

Compliance

Nové systémy a učící se algoritmy mohou být využity mnohem lépe než samotná surová data (fakta a čísla). Je možné je využít k přezkoumání, analyzování a vyhodnocování informací ve fotografiích, videích a ve zvukových záznamech konverzací. Pojišťovna může například využít tyto systémy k lepšímu monitorování a porozumění spolupráce mezi zákazníkem a zprostředkovatelem, zkvalitnit jejich kontrolu a zamezit misselingu.

Zlepšování cenové struktury

Velkým podílem jsou ve struktuře nákladů lidské zdroje. Jakýkoli posun směrem k automatizaci jejich práce tedy vede k významným úsporám. Zkušenost KPMG ukazuje jasný trend strategie pojišťoven v této oblasti. Nahrazením lidského faktoru automatizací, je možné zkrátit některé procesy trvající měsíce do řádů minut.

Zvýšení konkurenceschopnosti

Zvýšení efektivity a vylepšení cenové struktury následně vede ke konkurenční výhodě a to je pouze začátek. Systémy se schopností se učit mohou například zvýšit loajalitu zákazníků tím, že zjednodušují upisovací procesy. O klientovi zjisti potřebné informace, které předvyplní do smluv a klient pak dostane jen několik málo otázek.  

KPMG již spolupracuje s několika pojišťovnami na vývoji zmíněných nástrojů a s absolutní jistotou tvrdí, že válka strojů již v pojišťovacím sektoru započala.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články