Distribuční kanály v německém pojišťovnictví


			Distribuční kanály v německém pojišťovnictví
12.9.2017 Téma, Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zpracovává v rámci své statistické činnosti i statistiku o obchodu. V tiskovém prohlášení GDV ze dne 11. srpna 2017 je prezentována struktura distribučních kanálů, z níž lze odvodit  základní trendy v obchodě.  

Výběr distribučních kanálů je nesmírně důležitý pro úspěch marketingové strategie pojišťovny. Váha jednotlivých kanálů je v členských státech EU odlišná, což je dáno tradicí, právní úpravou, postavením bank v ekonomice, postojem klientů k online prodeji apod. Liší se kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů, jelikož evropská právní úprava dává prostor pro národní specifikaci.

Distribuční kanály v Německu v roce 2016

(podíly na nové obchodní produkci v %; hodnoty za předchozí rok v závorkách)

        Pojištění          PZ 1               PZ 2 a více       makléř           banky          přímý obchod       ostatní

životní

41,4 (41,0)

6,6 (6,1)

26,1 (26,3)

19,9 (20,7)

2,3 (3,0)

3,7 (2,9)

zdravotní

57,0 (56,6)

3,0 (3,1)

26,6 (26,7)

4,8 (4,8)

6,1 (6,1)

2,5 (2,7)

neživotní

46,3 (46,8)

2,9 (2,6)

27,2 (26,9)

5,5 (5,4)

13,9 (13,6)

4,2 (4,7)

 

Vysvětlivky:

  • PZ 1: pojišťovací zprostředkovatel spolupracující výhradně s jednou pojišťovnou
  • PZ 2 a více: pojišťovací zprostředkovatel spolupracující se dvěma či více pojišťovnami
  • Makléř: pojišťovací makléř
  • Banky: všechny úvěrové instituce
  • Přímý obchod: podle definice Insurance Europe je zahrnuta distribuce zaměstnanci pojišťoven a dálkový (online) prodej pojišťovny. GDV započítává též prodej přes srovnávací portály
  • Neživotní pojištění: GDV zahrnuje majetkové pojištění, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění motorových vozidel a pojištění právní ochrany. Zdravotní pojištění, resp. soukromé zdravotní pojištění/pojištění nemoci, je sledováno samostatně, a to vzhledem k jeho významu.

Mohlo by vás zajímat: Agentura Fitch zlepšila výhled ratingu České republiky


Z výše uvedené tabulky lze vyvodit například tyto závěry:

  • podíl přímého obchodu dosáhl v roce 2016 v neživotním pojištění 13,9 % a oproti předchozímu roku vzrostl o 0,3 %. Bylo to násobně více než v životním či zdravotním pojištění. GDV uvádí, že podíl přímého obchodu na nové obchodní produkci v pojištění motorových vozidel činil 18,5 % (17,9 % v roce 2015 a 16,3 % v roce 2014);
  • nejvyšší podíl na nové obchodní produkci měli v roce 2016 u všech sledovaných pojištění výhradní pojišťovací zprostředkovatelé. Ve zdravotním pojištění dosáhl 57 %. Souvisí to nesporně s tím, že klienti se v Německu stále spoléhají na osobní poradenství. V neživotním pojištění se však oproti roku 2015 jejich podíl snížil. Tlak přímého obchodu je zde totiž největší;
  • role pojišťovacích zprostředkovatelů spolupracujících se dvěma nebo více pojišťovnami není v Německu nijak výrazná. Naproti tomu podíl pojišťovaních makléřů na nové obchodní produkci ve všech sledovaných oblastech přesahuje 25 %. V neživotním pojištění byl vykázán růst jejich podílů oproti předchozímu roku. Je poměrně překvapivé, že jejich podíly jsou přibližně stejné u všech v tabulce vymezených pojištění. Ve většině evropských států je totiž podíl makléřů v neživotním pojištění mnohem vyšší než v životním pojištění;
  • podíl bank činil v životním pojištění 19,9 % v roce 2016 a oproti roku 2015 poklesl o 0,8 %. V neživotním a zdravotním pojištění byly příslušné podíly bank mnohem nižší.
Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články