Pojistná ochrana českých domácností je ve srovnání s EU téměř třetinová


			Pojistná ochrana českých domácností je ve srovnání s EU téměř třetinová
1.2.2012 Téma

Zatímco ve vyspělých státech EU představují náklady na pojistné až 20 % z celkových výdajů, v ČR do pojištění vkládáme v průměru necelých 8 %. Pozadu zaostáváme nejen za sousedním Rakouskem, ale v rámci životního pojištění i za Polskem. Na důležitost pojistné ochrany z pohledu celé rodiny upozorňuje Česká asociace pojišťoven v rámci své informační kampaně „Únor měsíc pojištění“.

 

  • V ČR je každá druhá domácnost a každý třetí dům bez pojistné ochrany.

  • Pouze dvě třetiny ekonomicky aktivních občanů si sjednali životní pojištění za účelem ochrany rizik.

Disproporce mezi zeměmi západní Evropy a Českou republikou v oblasti pojištění je stále obrovská,“ uvádí výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora a dodává: „V životním pojištění je průměrné roční pojistné sousedního Rakouska a Německa na hranici 1000 eur na obyvatele. V ČR je to pouze 397 eur, čímž zaostáváme i za Maďarskem a Slovinskem, kde se jedná o hodnoty kolem 500 eur.

Nedostatečná pojistná ochrana může přivést rodinu až k finančnímu bankrotu. Letošní, v pořadí již pátý ročník únorové kampaně, tentokrát s podtitulem POJISTI RODINU, dává důraz na optimální zabezpečení rodiny jako celku. Z průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven realizovala agentura Ipsos, vyplývá, že pouze pro 23 % dotazovaných byla motivací pro sjednání pojištění pojistná ochrana rodiny. Přitom náhlá ztráta zaměstnání živitele rodiny nebo zničený dům v důsledku živelní pohromy mohou mít bez kvalitního pojištění pro rodinu fatální finanční důsledky. V takových situacích nelze spoléhat na stát, zodpovědnost za sebe a své blízké nese každý sám.

Průzkum ČAP realizovaný v letošním roce agenturou Ipsos rovněž ukázal, že 42 % dotázaných majitelů životního pojištění svou smlouvu vypovědělo předčasně, z toho 28 % z důvodu zakoupení jiné věci do domácnosti. „Předčasné zrušení smlouvy životního pojištění je pro klienta vždy nevýhodné. Kromě pojistné ochrany nenávratně přijde i o část vložených prostředků,“ říká Marcela Kotyrová, manažerka pro komunikaci a vzdělávání ČAP, a dodává: „Stejně alarmujícím trendem poslední doby, na který bychom chtěli v rámci kampaně upozornit, je nastavení nízké pojistné částky u pojištění majetku s cílem platit za pojištění co nejméně.“


Anketa ČAP mezi členskými pojišťovnami definuje nejzávažnější chyby, kterých se občané dopouštějí, když řeší pojistnou ochranu pro sebe a své blízké a jejich důsledky. „V rámci informační kampaně se snažíme poradit, jak se vyvarovat chyb při sjednávání pojištění, ale i v průběhu jeho trvání nebo v případě škodní události,“ pokračuje Kotyrová.

Hlavním cílem informační kampaně ČAP je zvyšování úrovně povědomí lidí o problematice pojištění. Trvalým zdrojem informací z oblasti pojištění je server www.jaksepojistit.cz, který vznikl na podporu kampaní. Letošní ročník obohatil tyto stránky o informace k tématu pojištění rodiny. „Díky modelovým příkladům se uživatelé lépe zorientují v nabídce pojistných produktů, snáze pochopí jejich výhody a využití,“ uzavírá Marcela Kotyrová.

Únor měsíc pojištění doprovází tematická soutěž o zajímavé ceny, které pro tyto účely poskytly členské pojišťovny. Kampaň podpořili opět i mediální partneři Peníze.cz, Finančnínoviny.cz, oPojištění.cz, poradci-sobě.cz, Našepeníze.cz a Pojistný obzor.

Výzkum byl realizován společností Ipsos pro Českou asociaci pojišťoven v lednu 2012 na reprezentativním vzorku o velikosti 1000 respondentů ve věku od 18 do 65 let (podle regionu, velikosti, místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání). Výzkum byl proveden metodou on-line dotazování.

ČAP

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS