Pojišťovnictví v roce 2015: Allianz


			Pojišťovnictví v roce 2015: Allianz
1.2.2015 Téma

Jak už je každý rok na oPojištění.cz tradicí, i letos jsme oslovili přední české pojišťovny, aby svým pohledem zhodnotily rok 2014 a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2015. Za uplynulý rok 2014 se odehrálo mnoho legislativních změn; na počátku roku vešel v platnost Nový občanský zákoník, v listopadu byla zase velmi rychle schválená novela o daních z příjmu.

Na otázky odpovídá generální ředitel a předseda představenstva společnosti Allianz, RNDr. Jakub Strnad, PhD. :

1. Jak hodnotíte rok 2014 z celkového pohledu? A jak vidíte rok letošní?

Při pohledu na rok 2014 není možné nevidět, že Allianz pojišťovna rostla několikanásobně rychleji, než domácí pojistný trh. Vloni jsme přišli s novinkami, které do té doby na trhu chyběly. Motoristům jsme nabídli nové autopojištění, které kromě vysoké transparentnosti dokáže poskytovat také například přímou likvidaci při škodách na zdraví. V oblasti životního pojištění jsme přišli s připojištěním PRO boj s rakovinou, které funguje úplně jinak, než bylo do té doby na trhu běžné.

A jak vidím letošní rok? V dynamice celého trhu neočekávám žádnou zásadnější změnu. V případě pojištění motorových vozidel jsem mírným optimistou, ale skeptický zůstávám v oblasti životního pojištění, které stále trpí ne vždy kvalitním sjednáváním pojistných smluv a jejich přepojišťováním. Pevně věřím, že se podaří najít shoda mezi pojišťovacím trhem, pojišťovacími zprostředkovateli a regulátorem, aby mohl být prodej životního pojištění kultivován.

2. Jak legislativní změny v roce 2014 ovlivnily vaši pojišťovnu?

Nový občanský zákoník si vyžádal zásadní přepracování smluvní dokumentace. Z obecných změn lze jmenovat způsob, jakým se uzavírají smlouvy a stanovuje jejich obsah. Důraz je přitom kladen na posilování právního postavení spotřebitele. Tyto změny směřují k maximální transparentnosti a informovanosti zákazníků o produktech a službách, které si pořizují.

Legislativní tlak však bohužel někdy vede k natolik formálnímu popisu produktů, že se z něho potom vytrácí transparentnost pro zákazníka. Podíváte-li se na některé z posledních všeobecných pojistných podmínek (VPP), tak jsou dvakrát tak velké, než byly před pěti lety.

Víte, co jsme v této souvislosti v Allianz udělali? Rozhodli jsme se, dokonce nad rámec nových regulačních opatření, vložit před samotné mnohostránkové VPP několik vlastních stránek s grafy a obrázky, jejichž prostřednictvím vysvětlujeme základní myšlenku produktu. Klienti ji tak mohou pochopit bez zdlouhavého čtení. Naplnili jsme tedy literu zákona a současně lidem nabízíme řešení, jak se vše dozvědět rychle, transparentně a především srozumitelně. Tedy v češtině, kterou novináři často překládají jako „lidštinu“. Z pohledu dvou ukazatelů – srozumitelnosti a celistvosti – se nám podařilo vytvořit unikátní věc.

Významný dopad na činnost pojišťoven měla i změna v oblasti náhrady újmy, kde je nově věnována pozornost nemateriální újmě. Veřejnost hodně diskutovala třeba o tom, že už nebudou existovat paušální náhrady za ztrátu blízké osoby a zmizí i tabulky pro výpočet bolestného a trvalých následků, které vyplývaly ze ztížení společenského uplatnění. Nově se náhrady budou určovat individuálně podle okolností jednotlivých případů a podle zásad slušnosti. Pro praxi je důležitá i metodika pro odškodňování nemajetkové újmy, vypracovaná pod záštitou Nejvyššího soudu.

Zatím se ještě tyto změny nemohly projevit nějak zásadněji, ale v jejich důsledku musí logicky dojít k navýšení vyplácených náhrad a tím pádem také pojistného plnění.

Ke konci loňského roku došlo i k novelizaci zákona o dani z příjmů, která se mimo jiné dotkla i daňových podmínek v rámci smluv životního pojištění. Nově budou moci daňové zvýhodnění využívat jen ty smlouvy, které budou skutečně sloužit pro zajištění prostředků na stáří.

3. Jak hodnotíte pohotovost vaší pojišťovny v reakci na nenadálé vládní změny v životním pojištění?

V první řadě si myslím, že v budoucnu by měl pojišťovací trh udělat vše pro to, aby se podobné změny nestávaly tak živelně, jako nyní. V žádném případě to neznamená, že s nimi nesouhlasím. Záměry zákonodárce chápu. Tím, že se však změny, odehrávají v tak krátkém čase, existuje velké riziko, že se celému systému a především milionům zákazníků pojišťoven nepodaří vše dopodrobna vysvětlit. Nezapomeňme, že tyto změny mají zásadní vliv na dlouhodobé investice našich klientů. Jestliže jsme to nyní zvládli nejenom my, ale i ostatní pojišťovny, pak jsme dokázali věc téměř mimořádnou, která si zaslouží uznání.

Klienty jsme řádně informovali a vysvětlili jim veškeré aspekty vztahující se k relevantním změnám v daňové oblasti. Na základě toho došlo u smluv, jejichž ujednání to umožnovala, k úpravě tak, aby nadále splňovaly podmínky pro daňové zvýhodnění. Tento postup zajišťuje, že nedojde k žádné újmě na právech klientů, která by vyplývala z nemožnosti využít daňových odpočtů.

Klientům, kteří naopak daňové zvýhodnění nechtějí za nových podmínek využívat, přitom jednoduchým způsobem pomocí odpovědního formuláře umožňujeme tyto úpravy vyloučit. Zároveň mají také od začátku letošního roku možnost smlouvu změnit tak, aby z ní opět mohli finanční prostředky vybírat. O všech důsledcích, zejména povinnosti zaplatit daň, je přitom klient od nás vždy pečlivě a podrobně informován. Ve výsledku tedy nemůže nikdy dojít k tomu, že by jeho zájmy byly jakkoli dotčeny.

4. Jak podle vašeho názoru přiblížit pojištění lidem a jak dosáhnout toho, aby vnímali jeho důležitost?

Každý klient by měl vědět, proč chce smlouvu s pojišťovnou uzavřít. Budoucnost pojišťovnictví je proto úzce spojena s transparentností. A s tou jdou ruku v ruce také stručnost, srozumitelné a výstižnost.

Pokud lidem přestaneme dávat dokumenty, které se svoji obsažností podobají spíše manuálům na řízení boeingu a dokážeme jim podstatu pojistky vysvětlit na jedné straně A4, pak tím ulehčíme situaci jak svým obchodníkům, tak i těm, kteří si s námi chtějí pojistnou smlouvu uzavřít.

Allianz

 

 

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články