Pojišťovnictví v roce 2015: AXA


			Pojišťovnictví v roce 2015: AXA
9.2.2015 Téma

Jak už je každý rok na oPojištění.cz tradicí, i letos jsme oslovili přední české pojišťovny, aby svým pohledem zhodnotily rok 2014 a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2015. Za uplynulý rok 2014 se odehrálo mnoho legislativních změn; na počátku roku vešel v platnost Nový občanský zákoník, v listopadu byla zase velmi rychle schválená novela o daních z příjmu.

Na otázky odpovídá generální ředitel pojišťovny AXA, Martin Vogl:

1. Jak hodnotíte rok 2014 z celkového pohledu? A jak vidíte rok letošní? (legislativní změny, jak se trh s pojištěním vyvíjel)

Rok 2014 byl z našeho pohledu důležitý z několika důvodů. V životním pojištění vidíme stále více rostoucí zájem o pojišťování rizik, což je plně v souladu s naším očekáváním a strategií, a vidíme v něm silný potenciál růstu i v následujícím období. V loňském roce jsme v naší pojišťovně věnovali hodně energie i otázce zvyšování kvality pojištění a hodnoty pro klienta. Nechali jsme se otestovat, udělali detailní akční plán, jak a kde se chceme zlepšovat, a těší nás, že téma kvality se stále více prosazuje i na českém pojistném trhu. V neposlední řadě musím zmínit samozřejmě i změnu daňové legislativy a její vliv na životní pojištění, protože toto téma bylo a stále je velmi důležité a docela významně ovlivní jeho další fungování.

2. Jak legislativní změny v roce 2014 ovlivnily Vaši pojišťovnu (např. Nový občanský zákoník, novela zákona o dani z příjmu atd.)

Dopad legislativních změn byl poměrně významný, a to zejména v loňském roce. V relativně krátkém časovém období jsme museli naši organizační strukturu a vnitřní procesy sladit s novými legislativními požadavky. Museli jsme také analyzovat, revidovat a upravit pojistné podmínky a další dokumenty pro všechny naše produkty, což bylo náročné jak procesně, tak časově. Kromě procesů a smluvní dokumentace, jsme se museli přizpůsobit změnám daných novou legislativou. Škody týkající se ublížení na zdraví při dopravních nehodách a změny podmínek pro daňovou uznatelnost v oblasti životního pojištění, jsou pravděpodobně hlavními příklady negativního dopadu legislativních změn na trh pojištění.

3. Jak hodnotíte pohotovost vaší společnosti v reakci na nenadálé vládní změny v životním pojištění?

Realizovat nutná opatření jsme začali ještě předtím, než se změnila legislativa. Naše kroky jsme koordinovali také s Českou asociací pojišťoven, protože významně ovlivněn byl touto změnou celý pojišťovací trh. I přes velmi krátké dobu, kterou jsme na implementaci těchto legislativních změn měli, podařilo se nám úspěšně adaptovat naše procesy včas. O opatřeních, která byla přijata, jsme také informovali regulátora a z jeho strany jsme nedostali žádnou negativní odezvu.

4. Jak podle Vašeho názoru přiblížit pojištění lidem a jak dosáhnout toho, aby vnímali jeho důležitost?

Významnou roli hraje obecná finanční gramotnost, která se sice zvyšuje, ale stále ne dostatečně rychle. U pojištění se bohužel často stává, že jeho důležitost si uvědomíme až tehdy, když už je pozdě, a proto je třeba se opravdu věnovat prevenci. Velmi důležité je to, aby jednotlivé pojistné produkty byly vysvětlovány jednoduše a transparentně, tak aby klient měl zcela jasno v tom, co to pro něj znamená, jaké pojištění a jakou ochranu za své peníze dostává.

AXA

Zdroj: AXA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články