Pojišťovnictví v roce 2015: Wüstenrot


			Pojišťovnictví v roce 2015: Wüstenrot
30.1.2015 Téma

Jak už je každý rok na oPojištění.cz tradicí, i letos jsme oslovili přední české pojišťovny, aby svým pohledem zhodnotily rok 2014 a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2015. Za uplynulý rok 2014 se odehrálo mnoho legislativních změn; na počátku roku vešel v platnost Nový občanský zákoník, v listopadu byla zase velmi rychle schválená novela o daních z příjmu.

Na otázky odpovídá generální ředitel a předseda představenstev společnosti Wüstenrot, Pavel Vaněk

1. Jak hodnotíte rok 2014 z celkového pohledu? A jak vidíte rok letošní?

Obecně se v roce 2014 dařilo více trhu neživotního pojištění. Také s výsledky naší pojišťovny mohu být spokojen. U neživotního pojištění nám vzrostla jak celková produkce, tak, a to výrazně, předepsané pojistné. Počet smluv v kmeni se za rok 2014 zvýšil o 33 000, a to především díky pojištění majetku (stavby a domácnosti), které úspěšně nabízíme v tzv. trojkombinaci k hypotečním úvěrům.

Trh životního pojištění stagnuje a tento trend se projevil i u nás, přestože jsme v roce 2014 uvedli na trh dva nové produkty přizpůsobené potřebám klientů – investiční životní pojištění ProRodinu a jednoduché rizikové pojištěné ProKaždýPád bez vyplňování zdravotního dotazníku, zaměřené především na pojistnou ochranu v případě úrazu.

Kromě toho jsme museli vyrovnat, stručně řečeno, s legislativní „smrští“. Největší dopad na činnost pojišťoven má bezpochyby nový občanský zákoník a do oblasti životního pojištění vnesla významný obrat novela zákona o daních z příjmů. Závěr roku byl ve znamení samoregulačních opatření pojišťoven na základě standardů ČAP.

Další změny si vyžádala novela vyhlášky o praní špinavých peněz a zapracování regulačních opatření podle Solvency II.

V roce 2015 nás čeká další dokončení implementace standardů ČAP a změna TÚM. Předpokládám také implementaci změn v souvislosti s novelou zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Intenzivně se budeme věnovat klientům, jejichž smlouvy o životním pojištění ovlivnila novela zákona o dani z příjmu. Kromě toho plánujeme provést inovace některých produktů.

2. Jak legislativní změny v roce 2014 ovlivnily Vaši pojišťovnu?

Nový občanský zákoník si vyžádal kompletní změny a zásadní úpravy smluvní dokumentace, nastavení interních procesů i proškolení obchodní sítě. Jak jsem se již zmínil, dopad nového občanského zákoníku byl velmi významný a vlastně stále pokračuje, protože ani po roce jeho platnosti ještě není možné reálně vyhodnotit všechny jeho důsledky.

Novelou zákona o dani z příjmu nám vznikla povinnost hromadně informovat všechny klienty, kteří mají sjednáno životní pojištění (s výjimkou rizikového), o nových podmínkách možnosti uplatnění daňového zvýhodnění. Se změnou těchto podmínek samozřejmě souvisí i úprava vnitřních procesů.

3. Jak hodnotíte pohotovost vaší společnosti v reakci na nenadálé vládní změny v životním pojištění?

Wüstenrot, životní pojišťovna je členem ČAP, proto jsou některé kroky diskutovány vzájemně s ostatními členskými pojišťovnami a od toho se také odvíjí pohotovost nejenom naší pojišťovny, ale všech ostatních.

4. Jak podle Vašeho názoru přiblížit pojištění lidem a jak dosáhnout toho, aby vnímali jeho důležitost?

Hlavní cestu vidím ve formě nekomerčních sdělení, resp. obecných informací v médiích. Stávající informace mají pouze charakter zhodnocení situace na trhu pojištění nebo jsou reakcí na některou ze změn či událostí. Například v souvislosti s povodněmi nebo jinými škodami většího rozsahu jsou to zprávy popisující jen průběh události a vyčíslení škody, chybí však informace o významu pojištění.

Přiblížení lidem, význam pojištění a jeho důležitost by mohlo v dlouhodobém horizontu napomoci také zpřísnění odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů, tedy jejich vyšší profesionalita.

Wüstenrot 

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články