Pojišťovnictví v roce 2016: Generální ředitel AXA, Martin Vogl

Jako každý rok, i letos naše redakce oPojištění oslovila přední osobnosti českého pojistného trhu, aby svým pohledem zhodnotily rok 2015 z pohledu vývoje pojistného trhu a nastínily změny, které se budou dotýkat roku 2016. Za uplynulý rok 2015 byla nejdůležitější událostí asi změna zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, která se však nekonala.

Tentokrát na otázky odpovídá generální ředitel pojišťovny AXA, Martin Vogl. 

1) Můžete v krátkosti zhodnotit změny, které se na trhu tento rok staly, a jaký měly dopad na pojišťovny i trh?

Významný vliv mělo na pojistný trh v roce 2015 určitě stále trvající prostředí nízkých úrokových sazeb, další aktivity některých hráčů na trhu a regulátora na ochranu klienta a zvýšení kvality obchodu, a v neposlední řadě také další změny v regulačním prostředí, např. dopad nového občanského zákoníku od jeho zavedení v roce 2014 nebo diskuse kolem provizního systém v oblasti životního pojištění.

Všechny tyto vlivy mají dopad na pojistný sektor, protože snižují celkovou ziskovost v pojišťovnictví ve středně- i dlouhodobém výhledu, zejména pokud pojišťovny nejsou schopné nebo ochotné být v byznysu, na který se zaměřují, selektivní. To by pro některé společnosti a jejich rozvoj mohlo být opravdu nebezpečné. Bude velmi zajímavé vidět finanční výsledky jednotlivých hráčů a jejich budoucí strategie, které by mohly zahrnovat i opuštění zdejšího trhu.

Větší zaměření na hodnotu pro klienta a kvalitu obchodu je pozitivním trendem a mělo by přispět ke zvýšení povědomí o nutnosti pojistné ochrany v dlouhodobém výhledu a penetraci pojišťovacích služeb. V AXA proto očekáváme více iniciativ zaměřených na kvalitu, jako byla ta naše v roce 2014, s cílem přinést do produktů a služeb ještě vyšší hodnotu pro klienta.

2) Jak se bude pojišťovnictví vyvíjet v roce 2016?

Očekáváme mírný růst v neživotním pojištění v retailu jako důsledek dopadů nového občanského zákoníku a zvýšení nákladů na pojistná plnění. Nicméně, vzhledem k velmi silné konkurenci pro nové obchody bude možnost zvýšení cen omezena. Klienti tak budou moci získat výhodnější podmínky ke stávajícím produktům a měli by proto zrevidovat své smlouvy.  V životním pojištění očekáváme velmi smíšený vývoj trhu. V oblasti čistě rizikového životního pojištění vidíme další výrazný růst, protože klienti si stále více uvědomují nutnost krytí samotných rizik. V oblasti rezervotvorného životního pojištění očekáváme u produktů orientovaných na kapitálový trh spíše stagnaci, a u tradičně garantovaných produktů, vzhledem k velmi nízké návratnosti v dnešním prostředí úrokových sazeb, dokonce pokles.

Obecně očekáváme, že poskytovatelům pojištění, kteří se zaměřují na kvalitu a orientují se jen na vybrané segmenty klientů, se bude dařit mnohem lépe než těm, které zajímá jen objem produkce nebo podíl na trhu. Zde se bude rozdíl mezi hráči na trhu z pohledu výkonnosti a ziskovosti ještě zvětšovat.

3) Jak Vaše společnost bojuje s pokulhávající finanční gramotností klientů?

Nízká finanční gramotnost je v regionu střední a východní Evropy strukturálním a hlubokým problémem, protože je to jeden z hlavních důvodů, které omezují větší penetraci pojištění. V AXA proto budeme neustále pracovat na zjednodušení produktů, služeb a komunikace s poradci a klienty. Proto jsme také zahájili několik projektů k přezkoumání našeho stávajícího portfolio a způsobů komunikace. Mnohem specifičtěji také používáme online a offline komunikační kanály pro lepší interakci s klienty, a také abychom lépe vysvětlili naše služby. Celkem určitě je však zvyšování finanční gramotnosti dlouhodobá záležitost, na níž se musíme v tomto roce zaměřit a pokračovat v ní i v dalších letech.

Děkujeme za odpovědi

Zdroj: oPojištění.cz

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články