Téma: Pojišťovny čeká revoluce: Pojištěnci nesmí být diskriminováni


			Téma: Pojišťovny čeká revoluce: Pojištěnci nesmí být diskriminováni
2.3.2011 Téma

Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora (European Court of Justice) nemohou pojišťovny účtovat nižší pojistné ženám. Co to znamená pro klienty pojišťoven?

Dne 1. března 2011 vydal Evropský soudní dvůr rozhodnutí, kterým zakazuje používat rozdílné sazby pro muže a ženy. Brát v úvahu pohlaví při výpočtu pojistného je považováno za diskriminaci. Pojišťovny měly dosud výjimku z evropské směrnice, která rozdílné pojistné pro muže a pro ženy umožňovala. Tuto výjimku však napadla u Evropského soudního dvora belgická skupina spotřebitelů Test-Achats. Soud dnes rozhodl v jejich prospěch a evropských pojišťovnám dal čas na nápravu do 21. prosince 2012.

Co toto rozhodnutí znamená? V první řadě popírá jeden z hlavních principů pojištění, kterým je individuální ocenění rizika. Komerční pojištění není jako sociální pojištění tolik založeno na solidaritě, ale především na zohlednění rizikovosti každého klienta.

Dnes ženy platí u všech pojišťoven výrazně méně v případě pojištění úmrtí, u některých pojišťoven mají rovněž slevy na úrazovém pojištění a havarijním pojištění. Nejedná se přitom o žádnou pozitivní diskriminaci, sociální zvýhodnění nebo vychytralou marketingovou akci. Jediným a skutečným důvodem je statistika - ženy se průměrně dožívají vyššího věku než muži, jsou u nich méně časté úrazy a při dopravních nehodách za sebou zanechávají finančně méně vážné škody.

Sjednocení sazeb pro muže a pro ženy by se také výrazně dotklo výplat penzí. Průměrná délka dožití se v případě tuzemské populace sice neustále prodlužuje, ale rozdíl mezi pohlavími zůstává stále na stejné úrovni - zhruba 7 let. Muži tak mají nižší důchod než ženy. Případné sjednocení by vedlo ke zdražení (snížení) penze, které pojišťovny vyplácejí mužům.

Pokud toto rozhodnutí vejde v platnost, bude to pro pojišťovny znamenat nárůst administrativních nákladů, které zaplatí všichni klienti. Rovněž to může znamenat technické problémy u již existujících pojištění, které jsou kalkulovány za určitých předpokladů a zdražení pojištění v průběhu jeho trvání by bylo klienty neseno velmi obtížně. Na to, jaký bude další vývoj, si musíme nějakou chvíli ještě počkat. Vzniknou pojišťovny, které budou poskytovat produkty pouze ženám nebo pouze mužům? Nebo budeme levnější pojištění kupovat od neevropských pojišťoven, na které se rozhodnutí Evropského soudního dvora nevztahuje?

Dušan Šídlo, analytik Partners a autor knihy Život jako riziko

Zdroj: Dušan Šídlo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články