Třetina řidičů se po nehodě setkala s agresivní reakcí druhého řidiče


			Třetina řidičů se po nehodě setkala s agresivní reakcí druhého řidiče
2.11.2011 Téma

Průzkum DIRECT Pojišťovny se zaměřil na závažný problém na našich silnicích: agresivitu v souvislosti s dopravní nehodou. Tři z deseti řidičů se s ní již setkali. Obvykle šlo o slovní útok (v 90 % případů), nechybělo ale ani násilí proti vozu (v 16 % případů) či přímo fyzické násilí (10 %). Výzkum pro DIRECT Pojišťovnu realizovala IBRS na vzorku 500 řidičů z celé ČR. Vysoký je také počet řidičů, kteří se po nehodě setkávají se zastrašováním, nebo s tím, že viník sám nehodu nenahlásil své pojišťovně.


„Z průzkumu DIRECT Pojišťovny vyplývá, že počet řidičů, kteří se obávají agresivního útoku ze strany druhého řidiče po dopravní nehodě, dosahuje až 36 %. U žen toto číslo dosahuje dokonce 56 %. Jejich obavy pak potvrzuje fakt, že s agresivním chováním se v podobné situaci již reálně setkali 3 z 10 řidičů,“ upozorňuje Petr Ouška, manažer řízení vztahu s partnery DIRECT Pojišťovny, a pokračuje: „DIRECT Pojišťovna dlouhodobě podporuje zodpovědné chování na silnicích a i v rámci své cenové politiky, která zvýhodňuje dobré řidiče, dává vždy jasný signál, že zodpovědné chování se vyplácí.“


Průzkum DIRECT Pojišťovny přitom ukazuje, že více než třetina řidičů (36 %) se obává agresivní reakce jiného řidiče po dopravní nehodě. Sami se ovšem snaží chovat uvážlivě. Většina z těch, kteří zažili takovou agresivní reakci ze strany druhého řidiče, se snažila konflikt řešit asertivně (53 %), 16 % řidičů se pak raději stáhlo a snažili se nepříjemnou situaci co nejrychleji ukončit. To, že druhému oplatili stejně, přiznává 22 % dotázaných. Překvapivé může být, že pouze 10 % řidičů v danou chvíli volalo Policii České republiky. Hlavním důvodem je to, že celá situace byla respondentům nepříjemná a chtěli na ni co nejrychleji zapomenout.


Dojde-li k nehodě, k vlastní agresivitě se přiznává jen minimum řidičů. Na otázku, zda měli chuť s viníkem nehody zúčtovat osobně, odpověděla jen 4 % dotázaných (v podstatě pouze muži), že tak opravdu učinili. Patnáct procent z nich to sice mělo také v plánu, ovšem nakonec své emoce udrželi na uzdě.


Nepříjemnou skutečností je ovšem fakt, že po nehodě není výjimkou nejen okamžité agresivní chování, ale také zastrašování ze strany viníka. 8 % řidičů zažilo po nehodě telefonický nátlak ze strany viníka nehody. Častým problémem je také to, že viníci nenahlašují nehodu své pojišťovně: s tím se již setkalo 14 % dotázaných.

A jak jednat s násilníkem?

Zachovat chladnou hlavu a udržet si odstup. To za prvé.

A za druhé: pokud jste viníkem nehody, omluvit se. To obvykle agresora zklidní. A pokud ne, doporučuje se jít do vozu, zamknout se, volat policii a čekat, až policie přijede.

 

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články