Albánský pojistný trh klesl o 5,6 %


			Albánský pojistný trh klesl o 5,6 %
29.8.2012 Zahraničí

Příjmy z pojistného dosáhly v Albánii za první pololetí 2012 částky 4,07 miliard ALL, to je 29,5 miliónů eur (100 ALL =18,456 Kč). To je o 5,56 % méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (počítáno v místní měně). Oznámil to the Albanian Financial Supervisory Authority.

Během tohoto období dosáhl počet uzavřených pojistných smluv 469 449 což je o 25,40 % méně ve srovnání se stejným období roku 2011.

Trhu nadále dominuje neživotní pojištění, které přispělo podílem ve výši 88,63 % k celkovému objemu pojistného. Trh životního pojištění se na celkém objemu pojistného podílí jen 11,26 procenty.

V průběhu prvního pololetí roku 2012 dosáhly celkové náklady na pojistná plnění 10,9 milionů eur. Vyjádřeno v místní měně, jde o růst o 35,96 % ve srovnání s 1H2011. Většina z vyplacených pojistných plnění se týkala pojištění motorových vozidel. Pojistné plnění dosáhlo 7,6 milionu eur. Je to 69,63 % z celkového objemu vyplaceného pojistného plnění.

Albánskému pojistnému trhu dominuje rakouská pojišťovací skupina UNIQA. V segmentu životního pojištění drží první místo Sigal Life UNIQA Group Austria - 1,4 milionů EUR (41,8% podíl na trhu).

V průběhu letošního prvního pololetí působilo na albánském trhu 10 pojišťoven, dvě z nich se specializují na životní pojištění (SICRED a Sigal Life UNIQA Group Austria), sedm z nich jsou neživotní pojišťovny a jedna (INSIG) se věnuje obou segmentům trhu.

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS