Jak v EU dopadly zátěžové testy důchodového pojištění?


			Jak v EU dopadly zátěžové testy důchodového pojištění?
11.2.2016 Zahraničí

Evropský orgán pro pojišťovnictví a důchodové pojištění zaměstnanců (EIOPA) informoval o výsledcích zátěžových testů důchodového pojištění zaměstnanců v EU.

Evropský orgán pro pojišťovnictví a důchodové pojištění zaměstnanců (EIOPA) informoval o výsledcích zátěžových testů důchodového pojištění zaměstnanců v EU.

Cílem zátěžových testů bylo vytvořit komplexní obraz o heterogenním evropském zaměstnaneckém důchodovém pojištění, otestovat odolnost dávkově definovaných a hybridních důchodových systémů vůči nepříznivému vývoji na trhu a rostoucí předpokládané délce života. Dále měl identifikovat potenciální slabá místa a definovat, jak odhalit oblasti, na které se v budoucnosti musí dohled zaměřit.

Testu se zúčastnilo sedmnáct zemí Evropského hospodářského prostoru, ve kterých má sektor zaměstnaneckého důchodového pojištění významný podíl s více jak 500 miliony euro v aktivech.

Společná metodika pro různé země EU

Aby bylo možné různorodé výsledky testů porovnat, orgán EIOPA vypracoval společnou metodiky využívající hodnocení aktiv a pasiv konzistentních s daným trhem.

Zároveň vykonal hodnocení na základě národních bilancí. Dávkově definované a hybridní důchodové systémy ukázaly relativní odolnost vůči permanentnímu poklesu míry úmrtnosti o 20%. Zároveň se ukázaly být citlivější na náhlý pokles úrokových sazeb, růst míry inflace a na prudký pokles cen aktiv.

Satelitní modul pro příspěvkově definované důchodové systémy naznačil, že výši důchodů ve velké míře ovlivňuje množství času, které zbývá účastníkům důchodového plánu pro odchod do důchodu.

Nejstarší členové důchodového plánu mají nejvyšší hodnotu důchodu a nejkratší čas na oživení důchodů po předcházejícím snížení cen aktiv. Na důchody nejmladších účastníků plánu nejvíce dopadá dlouhodobě nízká míra návratnosti aktiv.

Gabriel Bernardino, předseda EIOPA uvedl: „Zátěžové testy důchodového pojištění zaměstnanců byly první zkouškou tohoto druhu vykonanou na úrovni Evropské unie. Tyto testy pomohly prohloubit poznatky o vlivu, jaký mohou mít různé krizové scénáře na odolnost důchodových plánů. I když pasiva důchodových plánů mají výrazně dlouhodobý charakter, je důležitá připravenost dohledu řešit hrozící rizika transparentně. Je třeba neustále analyzovat, jak dlouhodobě nepříznivé podmínky na trhu ovlivňují správu přispěvatelů a jaký to může mít vliv na finanční stabilitu a reálnou ekonomiku.

Zátěžové testy v 17 zemích

Testů se zúčastnilo Rakousko, Belgie, Kypr, Německo, Dánsko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Island se na testech zúčastnil dobrovolně. Finsko, které přesahuje hranici 500 mil. eur, se nezúčastnilo vzhledem k zanedbatelnému významu pojistného trhu IORP (Instituce zaměstnaneckého důchodového zabezpečení) v porovnání se státním důchodovým systémem.

Kompletní zprávu v anglickém jazyce naleznete zde.

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články