Nízké limity odpovědnosti za jaderné škody. V Německu sílí kritika


			Nízké limity odpovědnosti za jaderné škody. V Německu sílí kritika

Analýza Fóra pro ekologické a sociální tržní hospodářství přinesla zajímavý závěr. Atomové elektrárny v sousedních  zemích nejsou dostatečně pojištěny, a nejsou tak schopny pokrýt náklady, které by mohly vzniknout v důsledku závažné jaderné nehody. Poškození by proto museli podle dnešního právního stavu samostatně uhradit největší díl škod.

Podle propočtů zmíněného Fóra by totiž předpokládané náklady vyvolané opravdu závažnou jadernou nehodou překročily stokrát až tisíckrát odpovědnostní limity platné pro evropské státy a v nich působící atomové elektrárny. Pravděpodobné náklady vyvolané jednou nehodou a vztahující se na jednu velkou zasaženou oblast Evropy se totiž odhadují na 100 až 430 mld. EUR. Tato čísla potvrzuje i šetření francouzského Institutu pro ochranu před zářením a pro jadernou bezpečnost.

Limity odpovědnosti, resp. pojištění odpovědnosti, se u sousedů Německa pohybují podle Fóra jen ve stovkách milionů EUR, což by při závažné havárii znamenalo úhradu jen tisíciny vyvolaných nákladů. Fórum dále tvrdí, že při jaderné nehodě srovnatelné s Fukušimou či Černobylem by poškození neměli podle platného mezinárodního práva týkajícího se odpovědnosti za škody způsobené jadernou nehodou, a to při škodách ohrožujících život v Německu, žádné vyhlídky na významnější odškodnění.


Mohlo by Vás zajímat: Inspirace pro Česko? Čína zavádí soukromé zdravotní připojištění


Podle zmíněné analýzy závisí pravděpodobnost zasažení německého teritoria jadernou nehodou v zahraničí na řadě faktorů. K nim patří například počet atomových elektráren v blízkosti německých hranic a jejich vzdálenost od hranice, stáří příslušných jaderných reaktorů a eventuálně též otázka, zda a jak často došlo v minulosti v těchto atomových elektrárnách k poruchám. 

Fórem zveřejněné závěry a údaje vyvolaly v Německu živou diskuzi, přičemž se objevují i poměrně radikální názory a požadavky. Například zástupce Greenpeace Energy prohlásil, že Německo by mělo vystoupit z existujících smluv (de iure úmluv) o odpovědnosti a zbavit se tak zcela nerealistických odpovědnostních limitů pro případ jaderných nehod blízko svých hranic. Pak by mohla být nárokována náhrada skutečných vzniklých škod u těch osob, které je způsobily.


Mohlo by Vás zajímat: Kybernetických útoků přibývá. Pouze technické zabezpečení nestačí


Do této diskuze se zapojil i představitel Německého pojišťovacího společenství pro jaderné reaktory. Vysvětlil, že v Německu je zákonem stanoven limit odpovědnosti ve výši 2,5 mld. EUR.  Z toho v současné době připadá na pojišťovací pool asi jedna desetina – tedy 255 mil. EUR. Zbytek do výše 2,5 mld. EUR je pokryt na základě ujednání o solidaritě provozovateli atomových elektráren, kteří převzali pro tento podíl také likvidaci škod. Pokud jde o škody nad limit ve výši 2,5 mld. EUR ručí podle stanoviska zmíněného pojišťovacího společenství provozovatelé neomezeně a také soukromým majetkem.

Limity odpovědnosti stanovené v Německu patří k nejvyšším v Evropě. Odpovědnost provozovatelů jaderných elektráren za jadernou škodu v Belgii a Nizozemsku činí maximálně 1,2 mld. EUR. Ve Francii a Španělsku je stanoven maximální limit na 700 mil. EUR, v České republice přibližně na 300 mil. EUR a v Maďarsku na 125 mil. EUR.  Ve Švýcarsku a Finsku ručí provozovatelé obdobně jako v Německu v principu neomezeně, ale podle příslušných zákonů musí mít možné nároky pokryty do výše 1 mld. EUR, resp. 1,2 mld. EUR.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články