Pojistitelé musí být transparentnější


			Pojistitelé musí být transparentnější
1.8.2011 Zahraničí

Pojišťovací makléři a pojišťovny v Německu se dohodli, že odvětví jako celek musí být mnohem transparentnější. Vývoj produktu přitom hraje ústřední roli. Zákazníci stále častěji očekávají nové kombinované produkty a investiční životní pojištění.

Institut pro průzkum trhu se dotázal on-line celkem 150 zprostředkovatelů a manažerů na trendy v pojišťovnictví. Mezi účastníky ankety byli vedoucí pracovníci pojišťoven, poskytovatelé finančních služeb a makléři, kteří mají velké průmyslové klienty stejně jako fyzické osoby. Výsledky výzkumu není možno považovat za reprezentativní, jsou pouze informační.


Znovu získat důvěru

Hlavním trendem je transparentnost. 58 procent respondentů s tím souhlasí bez výhrad a dalších 34 procent souhlasí s tím, že pojišťovny a jejich produkty musí být pro spotřebitele transparentní. "Je to jediný způsob, jak získat zpět ztracenou důvěru a vytvářet nové a atraktivní produkty," tvrdí autoři studie.

Nejméně polovina respondentů z oblasti pojišťoven se domnívá, že nová účetní pravidla a požadavky na kmenový kapitál, související se zavedením Solvency 2, povedou k přísnějšímu hodnocení rizik. V této souvislosti zazněly obavy, že velká rizika nebude možné pojistit, protože se pro ně nenajdou zajistitelé.

Problém unisexových tarifů

Dalším úkolem pojišťoven je poradit si s rozsudkem Evropského soudu, který se týká unisexových tarifů. Pouze deset procent oslovených pojišťoven se údajně dosud nezabývalo přípravou genderově neutrálních pojistných sazeb. 82 procent pojišťoven tvrdí, že se nacházejí "uprostřed výpočtu nových sazeb." Osm procent je dokonce vidí jako definitivní.

VersicherungsJournal

Zdroj: VersicherungsJournal

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS