Překážky překonány. Podpis dohody mezi EU a USA o zajištění


			Překážky překonány. Podpis dohody mezi EU a USA o zajištění

25. září 2017 vydala Insurance Europe (IE) prohlášení k podpisu bilaterální dohody mezi EU a USA, která znamená důležitý precedens pro rozvoj volného obchodu. V prohlášení IE prezentuje věcné stanovisko Poradní rady pro zajištění (Reinsurance Advisory Board, RAB).

RAB je specializovaný orgán, který hájí zájmy evropských zajišťoven. Je reprezentován představiteli  sedmi největších evropských zajišťoven: Gen Re, Hannover Re, Lloyd´s, Munich Re, Partner Re, SCOR a Swiss Re. Jeho členové se podílejí zhruba 60 % na celkovém světovém zajistném. RAB podporuje stabilní, inovativní a konkurenční tržní prostředí a také regulatorní a obchodní rámec, který posiluje globální přenos rizik prostřednictvím zajištění a jiných kapitálových řešení spojených s pojištěním.

V prohlášení se uvádí, že RAB vítá podpis zmíněné bilaterální dohody mezi EU a USA o obezřetnostních opatřeních pro pojištění a zajištění. Předpokládá se, že tato dohoda usnadní především přeshraniční zajišťovací obchod, z čehož budou mít přímý užitek pojistníci. Očekává se ovšem i pozitivní vliv na ekonomický růst, a to v obou jurisdikcích.


Mohlo by vás zajímat: Chatboty ve finančních službách Rakušané nechtějí


RAB oceňuje významný čas a úsilí, které zainteresované osoby v EU a USA věnovaly v uplynulých dvou letech jednání a finalizaci dohody. Toto společné úsilí mělo klíčový význam pro dosažení vyváženého výsledku. RAB konkrétně vítá závazek USA odstranit regulatorní kolaterální požadavky, jimž čelí evropské zajišťovny, pokud obchodují v USA na přeshraniční bázi.

V praxi to doposud probíhá tak, že evropské zajišťovny musí složit finanční záruky za své závazky v USA, což zvyšuje náklady a snižuje konkurenceschopnost. Nově dohodnutým opatřením se vytvoří rovné podmínky pro evropské i americké zajišťovny.

Pro budoucnost je ovšem podstatné, aby dohoda byla velice rychle uzavřena, resp. potvrzena příslušnými institucemi na obou stranách, a nabyla co nejrychleji účinnost. Pak bude možné přikročit na obou stranách k implementaci přijatých závazků.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Tak letos zase bylo sucho…


RAB vychází ze zásady, že zajišťovnám z dobře regulované jurisdikce by mělo být povoleno svobodně přebírat riziko na přeshraniční bázi, a to bez toho, aby byly podrobovány statutárním kolaterálním požadavkům či jiným opatřením, jež mají ekvivalentní efekt. Podle všeho se, že k prosazování tohoto principu se připojila též americká strana.

Jakmile bude bilaterální dohoda mezi EU a USA úspěšně implementována, vznikne precedens s globálním významem pro rozvoj otevřených trhů a volného přeshraničního obchodu. RAB doufá, že tato dohoda bude silným pozitivním signálem pro jiné jurisdikce ve světě.

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články